ANNAS ROM GUIDE
Santa Brigida di Svezia - helgeninde

Kort om Santa Brigida:

Brigida er den italienske form af navnet Birgitta, som blev båret af den svenske helgeninde Birgitta av Vadstena, som levede i årene 1303-1373, indstiftede Birgittiner-Ordenen og havde stor indflydelse i datidens Rom, hvor hun stadig mindes, blandt andet i Birgittiner-Klosteret på Piazza Farnese og i Kirken San Lorenzo in PanispernaViminalhøjen.

Birgitta besluttede at rejse til Rom og herfra arbejde på at få Paven til at vende tilbage til Rom fra Avignon, hvortil han havde forlagt residensen i 1309. Samtidig ville hun arbejde på at få hans godkendelse af hendes nyskrevne klosterregel, noget hun havde fået åbenbaret ville ske i Rom. Hun drog derfor fra Sverige i 1349 for at kunne tilbringe Jubelåret 1350 i Rom og dermed opnå den særlige aflad, der var forbundet hermed.

I Rom boede Birgitta først forskellige steder, måske også hos Klarisser-nonnerne ved Kirken San Lorenzo in Panisperna, som var hendes foretrukne Kirke i Rom og hvor det gamle trækrucifiks siges at have talt til hende. Senere flyttede hun ind i et hus, som enken Francesca Papazzurri havde ved Piazza Farnese.

Nogle venner og familiemedlemmer fulgte med Birgitta til Rom: datteren Katarina og Peter af Skänninge, som blev den åndelige leder af den lille svenske koloni.

I Rom levede Birgitta som i et kloster, hun besøgte byens kirker og tilbad helgenerne og martyrerne, men hun kunne ikke stiltiende se på, hvorledes byen, kirkerne, præsterne og befolkningens religiøse følelser forfaldt, mens Paven holdt hof andre steder. Hun fik nye åbenbaringer og talte for Pavens hjemkomst til Rom.

Men Birgitta sad ikke kun i Rom og uddelte almisser, hun rejste også på pilgrimsrejser til mange andre italienske valfartskirker og først i 1367 kom Pave Urban V til Rom, hvor Birgitta i 1370 omsider kunne modtage godkendelsen af sin klosterregel. Kort efter rejste Paven imidlertid tilbage til Avignon og det lykkedes derefter ikke Birgitta at overtale hverken ham eller hans efterfølger Gregor XI til at vende endeligt tilbage til byen.

I marts 1373 vendte Birgitta tilbage til Rom efter en besværlig, farefuld og udmattende pilgrimsfærd til Det Hellige Land. Her døde hun den 23. juli samme år i huset på Piazza Farnese ifølge nogle, i Klosteret ved Kirken San Lorenzo in Panisperna ifølge andre. Hendes lig blev i hvert fald efter hendes eget ønske anbragt i en antik sarkofag fra det 3.århundrede, som stadig kan ses i Kirkens Cappella di Santa Brigida. Her hvilede det i nogle måneder, indtil det kunne bringes hjem til Sverige af hendes børn Katarina og Birger og andre nære venner.

Den 7. oktober 1391 blev Birgitta helgenkåret af Pave Bonifacius IX . Op til 1969 blev hun fejret den 8. oktober, men idag er festdagen den 23. juli.

Mere om Santa Brigida

Bøger/links om Santa Brigida
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.6.12.2004 og sidst opdateret d.16.10.2005