ANNAS ROM GUIDE
Kejser Constantius III

Vestromersk Medkejser 421 efter Kristus

Constantius stammede fra Donau-egnene og gjorde karriere indenfor hæren. Hans karriere medførte, at han kort efter at generalen Stiliko var blevet styrtet i 408, fik betydningsfulde poster og han fik snart stor indflydelse hos Kejser Honorius, som i 411 efter Alariks frygtelige erobring og plyndring af Rom udnævnte ham til "Magister Equitum", General over kavalleriet.

Constantius fik efterhånden bragt orden i Vestriget og nedkæmpet oprøret i Britannien under tronraneren Constantin III, ligesom han fik vestgoterne trængt tilbage til Gallien. I 415 lykkedes det desuden at trænge dem tilbage til Spanien, hvor Kong Ataulf blev dræbt og Constantius indledte nu forhandlinger med den nye Goterkonge Wallia om at løskøbe Kejser Honorius' søster Galla Placidia, som Alarik havde bortført som gidsel i 410 og som senere, i 414, var blevet gift med Kong Ataulf, som hun tilsyneladende elskede..

Forhandligerne lykkedes, vestgoterne blev romernes allierede i Spanien og Honorius kunne i 416 gense sin søster, som han derpå tvang til i 417 at gifte sig med General Constantius, som vistnok havde beundret hende længe og som på denne måde fik garanti for sin magt og sin stilling ligesom Kejseren kunne føle sig mere sikker på ham som sin svoger.

Omkring 418 fødte Galla Placidia datteren Justa Grata Honoria og derpå i 419 sønnen Placidius Valentinianus og arvefølgen skulle således være sikret.

I 421 ophøjede Honorius sin svoger og general til Medkejser Constantius III og Galla Placidia fik titlen "Augusta", men efter kun 7 måneder døde Constantius. Galla Placidia følte sig nu ikke længere tilpas ved Honorius' hof, hvor rygtet ville, at han var lidt for kærlig overfor hende, så hun drog i 423 med sine to børn til Constantinopel, hvor hun søgte tilflugt hos nevøen Theodosius II.

Samme år døde Honorius og i 425 kunne Galla Placidia overtage regentskabet i Vestriget på sin og Constantius' søn, den 4-årige Valentinian III's vegne.

Læs mere om Kejser Constantius III' familie.


Litteratur og links om Kejser Constantius III:
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Newton Compton editori, 1990.
Roman-Empire.net: Constantius III.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.31.7.2004