ANNAS ROM GUIDE
Giovanni Battista Fiammeri

Giovanni Battista Fiammeri, i Rom også kaldet Giovambattista Fiammeri eller blot G. B. Fiammeri, har udført en række fresker i Kirken San Vitale, der ligger nedenfor Quirinalhøjen ved Via Nazionale.

G. B. Fiammeri var Jesuitermunk og levede i begyndelsen af det 17.århundrede. På dette tidspunkt havde Jesuiterne ansvaret for Kirken San Vitale, som var en del af et kompleks, der inkluderede Kirken Sant'Andrea al Quirinale oppe på datidens Strada Pia, nutidens Via del Qurinale, og hele jordstykket imellem de to kirker, der udgjorde deres fælles urtehave, som var tilplantet specielt efter Jesuiternes tankegang. Desuden hørte der til komplekset et "noviziat", hvor de unge, der søgte optagelse i ordenen, (novicerne) levede under deres forberedelsestid.

Efter at Jesuiterne i 1598 havde overtaget San Vitale, sørgede de for at udsmykke kirken i Ordenens ånd. Da de uddannede munke til at blive missionærer, udsendt til vildsomme områder med ofte en fjendtligindstillet befolkning, var det vigtigt, at de unge mennesker var forberedt på de prøvelser, de måske skulle gennemgå. Kirken udsmykkedes derfor med fresker af martyrerne og de forfærdelige pinsler, de havde gennemgået for at blive forenet med Gud, samt med fresker af de frygtelige torturinstrumenter, martyrerne havde måttet udholde. Martyrerne skulle være den unge missionærs forbillede og mindet om deres pinsler og tapre udholdenhed skulle støtte missionæren i de vanskeligheder, han måtte komme ud for i sit kald.

Giovambattista Fiammeri menes at have leveret forlægget til de fresker, som måske blev udført af Gaspare Celio i den gamle kirkes portico. Portico'en står stadig, men freskerne er desværre forsvundet. Vi kender dem dog fra L. Richeome' s bog "La peinture spirituelle...", hvor de både er beskrevet og gengivet, det drejede sig her i portico'en om alle slags torturinstrumenter.

Inde i kirken har Fiammeri udført malerierne på sidealtrene: "Le Sante Vergini Martiri in Gloria" på det første sidealter i højre side. Maleriet på det næste sidealter "L'Assunzione della Vergine" er muligvis også af Fiammeri, selvom tidens kilder ikke nævner det specielt. Men maleriet på alteret i højre side nede mod indgangen er af Fiammeri: "I Santi Cofessori". Nogle kunsthistorikere mener dog, at ophavsmanden må være en anden.

Giovambattista Fiammeri kom oprindeligt fra Firenze og skal havde været billedhugger, inden han indtrådte i Jesuiter-Ordenen og her begyndte at male. Nogle mener, at han som billedhugger muligvis er mester for San Vitale's stukstatuer ("Sant'Agostino", "Sant'Ambrogio", "San Gregorio Magno" og "San Girolamo") og dørrelieffer, men det vides ikke med sikkerhed.


Litteratur og links om Giovanni Battista Fiammeri:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
Rione I: Monti, Del 4: side 76ff.
Huetter, Luigi e Vincenzo Golzio: San Vitale. Libreria Montegazza, 19??.
Richeome, Louis: La peinture spirituelle ou l'art d'admirer, aimer et louer Dieu. Lyon, chez Pierre Rigault, 1611.
-side 153ff.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Bøger/links om Rom
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet før d.17.1.2004 og sidst opdateret d. 19.10.2007