ANNAS ROM GUIDE
Universita dei Marmorari

Universita dei Marmorari var et "Lægbroderskab af marmorarbejdere" og i denne sammenslutning havde billedhuggerne i Rom allerede tidligt "organiseret" sig. Lægbroderskabernes opgave var først og fremmest at hjælpe hinanden og sørge for at de døde medlemmer fik en passende begravelse. Broderskaberne var derfor knyttede til en kirke, hvor de deltog i ceremonierne og hvor de kunne afholde deres møder.

Universita dei Marmorari menes at have gammel oprindelse og stammede muligvis tilbage til Middelalderen. Medlemskredsen var ret bred, den bestod af billedhuggere, men også af skitsemagere, stenhuggere, stengravører, marmorarbejdere, ornamentører og tilhuggere. Fra 1539 optog man også arkitekter heri, men nogle af disse var istedet medlemmer i malernes broderskab kaldet "Università dei Pittori".

De første statutter for Università dei Marmorari, som vi kender til, stammer fra 1406.

I 1539 vedtog broderskabet som nævnt, at også arkitekter kunne optages blandt medlemmerne.

I 1570 købte broderskabet Oratorio di San Silvestro ved Kirken Santi Quattro Coronati, der er viet til helgenerne Santi Quattro Coronati, der netop er skytshelgener for marmorarbejdere.

I 1596 ændredes Università dei Marmorari til foreningen "Confraternita dei Marmorari", hvis første leder var Giacomo della Porta. Sammenslutningen mødtes først i Kirken San Leonardo in Albis, men flyttede senere til Kirken Sant'Andrea in Vincis nedenfor Capitol, som de fik overdraget af Pave Gregor XV i 1621.

Disse sammenslutninger var dog ikke voldsomt religiøse og derfor opstod der ved siden af det mere religiøse broderskab "Compagnia di San Giuseppe di Terrasanta", der senere blev til "Congregazione dei Virtuosi al Pantheon".


Litteratur om Universita dei Marmorari:
L'Accademia Nazionale di San Luca. Roma, De Luca Editore, cop.1974.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.4.2005