ANNAS ROM GUIDE
Novatian - Modpave
ca.251-258?

Novatian var først stoisk filosof, inden han omvendtes til Kristendommen. Han blev herefter præst og fik flere vigtige hverv indefor Kirken i Rom. Han forfattede også et meget læst skrift om Treenigheden.

Efter kristenforfølgelserne under Kejser Decius i 249-250 fastholdt Novatian, at man ikke skulle give de kristne, som havde ladet sig true til at lade som om de ikke var kristne og ofre til de hedenske guder, lov til atter at indtræde i Kirken. I denne uforsonlighedspolitik havde Novatian mange tilhængere, som kaldtes "Novatiani".

Novatian var på dette tidspunkt leder af den romerske menighed, efter at Pave Fabianus havde lidt martyrdøden den 20.januar 250 og menigheden stod uden leder. Efter Kejser Decius' død i marts 251 forsøgte Novatian nærmest et kup for at blive valgt til ny Biskop i Rom, datidens Pave, men kuppet mislykkedes og adelsmanden Cornelius valgtes i stedet.

Novatian gav dog ikke op og hans tilhængere udråbte ham til Pave og de forsøgte på alle måder at få andre Biskopper og menigheder over på Novatian's side.

Pave Cornelius sammenkaldte da til et møde i Rom, hvortil også Novatian blev indkaldt. Her fordømte 60 Biskopper i 251 Novatian og hans lære og Novatian og hans tilhængere, der ikke ville opgive den, endte med at blive exkommunikeret.

Novatian og hans tilhængere fortsatte med deres "egen" kirke, indtil han led martyrdøden under Kejser Valerian's forfølgelser i 257/258. Novatianerne fortsatte imidlertid deres uforsonlige linie helt op til det 5.århundrede, nogle steder endog længere. Fordi de ikke ville besudle Kirken med at genoptage frafaldne, kaldte de sig "de rene", på græsk "katharoi", hvoraf ordet kætter er opstået.

Mens Novatian var Modpave mødtes han og hans tilhængere i Rom i det badeanlæg ved Vicus Patricius, som måske derefter blev kaldt Thermae Novatianae. Det var indrettet i et hus fra det 1.århundrede ejet af den kristne senator Pudens. Hans søn Timotheus havde indrettet anlægget i forbindelse med huset omkring år 145, det kaldtes derfor Thermae Timotheanae.

Legenden fortæller, at Pudens også havde en søn, der hed Novatus, og at det var denne, der indrettede termeanlægget, som så fik navn efter ham. Det er dog mere sandsynligt, at Novatus ikke er en historisk person, men i en senere tid "opfundet" af legenden ud fra navnet Thermae Novatianae. I badeanlægget var der også indrettet et lille kristent kapel og det var her, at Novatianerne holdt til.

Litteratur om Novatian :
Kirke og Kristendom Leksikon. Redigeret af Carsten Bach-Nielsen & Jan Lindhardt. Gyldendal, 2001-
- side 286.
Merola, Stefano: La Basilica di Santa Pudenziana. Rettoria di Santa Pudenziana.
- s.1f.
Rendina, Claudio: I papi, storia e segreti. Newton Compton editori. 5.ed. 1990.
- side 60..

Oversigt over paver
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Hovedside
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.30.1.2005 og sidst opdateret d. 3.8.2010