ANNAS ROM GUIDE
San Pudente - helgen

Pudens var ifølge traditionen en romersk senator i det 1.århundrede efter Kristus. Han var kristen og det fortælles, at Sankt Peter (San Pietro) boede en tid i hans hus ved gaden Vicus Patricius mellem højene Viminal og Esquilin. På stedet ligger idag Kirken Santa Pudenziana.

Pudens var af slægten Acilii Glabriones, han havde ifølge legenden flere børn, sønnerne Novatus og Timotheus og døtrene Praxedes og Pudentiana. Der hersker imidlertid nogen usikkerhed om, hvorvidt disse søskende alle har været historiske personer, Timotheus, der kendes som elev af apostlene Paulus, og Praxedes menes at have levet, mens Novatus og Pudentiana, måske er "opfundne" af legenden på basis af nogle ordsammenfald.

Legenden om Pudens' døtre er ret sen, den stammer fra det 6. og 7.århundrede og fortæller, at Pudens - efter at hans forældre og hustru Savinella var døde - omdannede sit hus til en lille kirke (en såkaldt "huskirke" som ifølge sædvanen opkaldtes efter husejeren: "Titulus Pudentis"). Til dette fik han hjælp af den romerske præst Pastore, som senere også hjalp hans børn med at udvide den lille kirke til et større kompleks.

Pudens skal være blevet begravet i Priscilla's Katakomber ved Via Salaria, ligesom hans døtre senere blev det. Muligvis i familiens gravsted derude, dette er senere udgravet, men inden da var i hvert fald de to søstres knogler blevet flyttet til de kirker, der kom til at bære deres navne: Santa Pudenziana og Santa Prassede. Ifølge legenden hviler også Pudens' knogler i Santa Pudenziana.

Pudens fejres sammen med Pudenziana den 19. Maj.


Litteratur om San Pudente:
Lanciani, Rodolfo Amedeo: Roma pagana e cristiana. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 12ff., 101ff, 254.
Santi e Beati: Santa Pudenziana di Roma.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.25.1.2005 og sidst opdateret d.3.2.2005