ANNAS ROM GUIDE
Kardinal Giacomo Antonelli

1806-1876

Den senere så magtfulde Kardinal Giacomo Antonelli (se portræt) blev født den 2. april 1806 i Sonnino syd for Rom som søn af Domenico Antonelli og Loreta Mancini. Familien var en gren af Antonelli-familien i Velletri, en borgerlig familie, som først blev adlet med en grevetitel, efter at Giacomo havde gjort karriere indenfor Kirken.

Det begyndte med at Giacomo frekventerede Collegio Romano i Rom fra 1820 til 1824, hvorpå han som 18-årig kom i huset hos Kardinal Fausti og derpå i Seminario Romano studerede filosofi og jura, hvorefter han i 1830 tog en doktorgrad i civilret og kirkeret ved Università La Sapienza.

I 1829 indtrådte han Kirkens tjeneste og i 1830 blev han af Pave Gregor XVI udpeget til prælat og indgik i Vatikanets diplomatiske korps. Herefter fulgte mange store poster indenfor den kirkelige administration, indtil han i 1847 blev udnævnt til kardinal af Pave Pius IX ved konsistoriet den 11. juni.

I 1848 måtte Kardinalen forlade Rom sammen med Paven, mens Rom blev udråbt til Republik, men i 1850 kunne de atter vende tilbage og i 1852 blev Kardinal Antonelli statssekretær for Pius IX og stod for en hård og antiliberal konservativ politik, der affødte talrige retsforfølgelser og dødsdomme, helt op til Pavestatens fald i 1870.

Kardinal Antonelli var således ikke elsket af folket og i 1855 blev han udsat for et attentat, da en hattemager ved navn Antonio De Felici den 12. juni ventede ham ved foden af den store trappe fra Vatikanet, hvorfra Kardinalen kom ned, og idet han lod som om han ville give Kardinalen et bønskrift, forsøgte han i stedet at stikke ham med en slagtergaffel. Antonelli opdagede imidlertid manøvren og sprang tilbage og attentatmanden blev pågrebet og snart efter halshugget.

I 1858 købte Giacomo Antonelli ejendommen Palazzi Florenzi-Widman ved Largo Magnanapoli, som herefter blev omdøbt til Palazzo Antonelli. Kardinalen havde efterhånden samlet sig en anselig formue og havde ry for at være storsamler af ædelsten. En del af hans rigdom stammede dog fra Giacomo's far, som også havde understøttet sin søn finansielt i starten af dennes karriere. Familien ejede således også en Villa i Velletri og et kapel i Kirken San Giovanni in Laterano, desuden købte de i slutningen af 1800-tallet Palazzo Capponi Casali Dall'Olio i Via Monserrato.

Kardinal Antonelli blev i 1868 Kardinal-Diakon ved Kirken Sant'Agata dei Goti, men efter Roms indlemmelse i det nye samlede Italienske Kongerige i 1870 fulgte han Pius IX, der trak sig tilbage til Vatikanet, hvor han erklærede sig for fange.

Den 6. november 1876 døde Giacomo Antonelli i Rom. Han blev begravet i familiegravstedet på Campo Verano Kirkegården.

Ifølge Claudio Rendina skal den tyske forfatter Theodor Mundt i 1858 havde beskrevet kardinal Antonelli som en høj og mager mørklødet mand med et "vildt" udseende, der mindede lidt om en rovfugl eller grib. Roms befolkning ´kaldte ham "er brigante" ("røveren"), fordi han stammede fra Sonnino, der lå i et berygtet område, og fordi hans onkel Cesare Antonelli i 1817 var blevet fængslet for røveri. Kardinalen havde også ry for at være en stor kvindebeundrer og selv flere år efter sin død var han årsag til skandale, da en kvinde ved navn Lambertini indledte en retssag for at blive anerkendt som hans datter og arving.

Litteratur om Kardinal Giacomo Antonelli:
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 42f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi. del 4 / Angela Negro: side 26, 30, 54-60, 62.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Rendina, Claudio: Cardinali e cortigiane. (I Big Newton, Saggi, 164). Roma, Newton Compton editori, 1.ed., 2007.
- side 276ff.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 65ff.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 482f.
Roma, ieri, oggi, domani. Periodici Locali Newton. Anno V n.50, Novembre 1992.
- side 55.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon: Antonelli, Giacomo.
Salvador Miranda's The Cardinals of the Holy Roman Church: Giacomo Antonelli.
New Advent: Giacomo Antonelli.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Årstal og kronologi
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.4.2008