ANNAS ROM GUIDE
Arbogast - regent for Kejser Valentinian II

død 394 efter Kristus


Arbogast /Arbogastes var af frankisk slægt og gik ind i hæren, hvor han tjente sig op til at blive udnævnt til General ("magister militum") i den vestromerske hær under Kejser Gratian (375-383).

Senere tjente han også under Kejser Theodosius I og kæmpede under ham mod tronraneren Magnus Maximus, der havde gjort oprør mod Gratian i 383 og dræbt ham.

Efter at Theodosius I i 388 kunne tilintetgøre Magnus Maximus' hær og lade oprøreren henrette, lod han Valentinian II genindsætte som Kejser over det Vestromerske Rige. Som hjælper til den unge Kejser - og reelt som regent - indsatte Theodosius General Arbogast.

Det passede dog ikke Valentinian og nok heller ikke hans moder Justina, der ellers havde regeret for sin søn, at Arbogast skulle styre for ham og da Generalen i 392 generobrede Gallien fra Magnus Maximus' søn Victor, drog Valentinian efter ham og de havde et voldsomt sammenstød. Efter dette døde Valentinian den 15. maj 392. Man ved ikke om det var selvmord eller om han blev myrdet af Arbogast, der frygtede for sit eget liv.

Arbogast handlede derfor hurtigt for at bevare magten efter Valentinians død. Han tøvede ikke med selv at udnævne en hoffunktionær, romeren Flavius Eugenius, som han havde lært at kende via sin onkel Ricomerus og forfatteren Quintus Aurelius Symmachus, til ny Kejser uden at rådføre sig med Theodosius I.

Under Kejser Eugenius og Arbogast fik hedenskaben igen frie tøjler, Victoria-alteret i Senatet blev genrejst og Arbogast's ven prætoriaerpræfekten Nicomacus Flavianus favoriserede de gamle hedenske skikke. Der var en hel kreds af hedenske Senatorer i Rom, som nu kunne ånde lettet op og dyrke deres gamle guder igen. I denne kreds var således forfatteren Quintus Aurelius Symmachus, Arbogast's onkel Ricomerus, Nicomacus Flavianus og andre, som ikke syntes, at Kristendommen havde gjort noget godt for Romerriget.

Det lykkedes dog kun Arbogast at bevare magten på denne måde i 2 år, inden Theodosius I besejrede ham og hans ven Nicomacus Flavianus i nogle store slag i Norditalien i 394. Arbogast og Nicomacus begik herefter selvmord, mens Eugenius blev henrettet af Theodosius..


Litteratur og links om Arbogast:
Gatto, Ludovico: Storia di Roma nel Medioevo. Newton Compton Editori, 2000 (2.ed.).
Gibbon's Decline and Fall of The Roman Empire. Bison Group, Reprinted, 1993.
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Newton Compton editori, 1990.
Arbogast and Flavianus.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Årstal og kronologi
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 12.7.2004 og sidst opdateret d.25.7.2004