ANNAS ROM GUIDE
Ilicius, Presbyter
4.århundrede

Ilicius var præst ved Kirken Santa Pudenziana, som han - sammen med Pave Siricius (384-397) og dennes tilhængere Leopardus, Maximus og Valerius Messalla - lod udsmykke med mosaikker, søjlegange og marmorbeklædning.  I I årene 390-393 lod han desuden bygge en overdækket passage på ca. 300 meters længde mellem denne kirke og kapellet Oratorio di Sant'Ippolito.

Denne såkaldte "Porticus Ilicii" kender vi fra en indskrift, som man fandt i 1850 ved Kirken San Vito in Merulana. Her står: "Omnia Quae Videntur, A Memoria Sancti Martyris Yppoliti Usque Huc, Surgere tecta Ilicius, Presb. Sumptu Proprio Fecit" ("Alle de bygninger, som man kan se fra Mindet om Den Hellige Hyppolytus og hertil, har Præsten Ilicius bekostet for egen regning").Litteratur om Ilicius:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 214.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 863.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
-Rione I, Monti, del 3: side 62ff.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. 2.ed. Fratelli Palombi, 1998.
- side 67.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bøger og links om Rom
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 20.11.2004