ANNAS ROM GUIDE
Oratorio di Sant'Ippolito

Dette lille kapel lå ikke ret langt fra Kirken Santa Pudenziana.

Der er delte meninger om, hvor præcist kapellet lå, måske ved den gamle gade Vicus Patricius (nutidens Via Urbana) i nærheden af den nuværende Kirke San Lorenzo in Fonte, der muligvis er bygget ovenpå det hus, hvor centurionen Hippolytus (Sant'Ippolito) boede og hvor San Lorenzo holdtes fængslet i år 258 efter Kristus.

Andre mener derimod, at kapellet kan have ligget mere mod nord ved nutidens Via Cesare Balbo og Sergio Delli foreslår, at det måske er dette kapel, der idag kaldes "Oratorio Mariana" og ligger bagved Kirken Santa Pudenziana's apsis.

Kapellet var af gammel oprindelse og viet til den græske teolog Sant'Ippolito, som døde under forfølgelserne under Kejser Maximinus Thrax i 235 og som ikke må forveksles med centurionen Sant'Ippolito. På et tidspunkt blev kapellets titelværdighed (der omtales en "Titulus Hippolyti" i kilderne) imidlertid flyttet sammen med "Titulus Laurentii" og samlet i den fælles kirke San Lorenzo in Fonte, som blev viet til både San Lorenzo og Sant'Ippolito.

Kapellet var som nævnt meget gammelt, det er allerede dokumenteret i det 4.århundrede på en indskrift, som man har fundet i 1850 i nærheden af Kirken San Vito in Merulana. Indskriften lyder: "Omnia Quae Videntur, A Memoria Sancti Martyris Yppoliti Usque Huc, Surgere Tecta Ilicius, Presb. Sumptu Proprio Fecit" ("Alle de bygninger, som man kan se fra Mindet om Den Hellige Hyppolytus og hertil, har Præsten Ilicius bekostet for egen regning"). Der henvises her til den porticus mellem kirkerne Santa Pudenziana og Sant'Ippolito, som Ilicius, præst ved Santa Pudenziana, skal have ladet bygge i 390-393.

I 1302 nævner kirkekatalogerne, at Sant'Ippolito er ødelagt og ikke mere har noget præsteskab tilknyttet. Senere i 1300-tallet blev titlen som nævnt lagt sammen med San Lorenzo's og fremover omtales der kun én kirke viet til begge helgener.

Litteratur om Oratorio di Sant'Ippolito:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 863.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
-Rione I, Monti, del 3: side 62ff.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr. 23.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. 2.ed. Fratelli Palombi, 1998.
- side 67.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.11.2004