ANNAS ROM GUIDE
Suor Maria Vittoria Massimo

1540-1603

Suor Maria Vittoria Massimo, også benævnt Suor Maria Vittoria de Massimi, stammede fra den adelige og gamle romerske Massimo-familie. Hendes pigenavn var Porzia Massimo og hun var født i 1540 som datter af Luca Massimo og Virginia Colonna.

I 1552 blev hun gift med adelsmanden Giambattista Salviati fra Firenze, men allerede i 1562 døde denne og Porzia blev enke, hvorefter hun valgte at gå i Kloster ligesom flere andre af hendes kvindelige familiemedlemmer.

I 1563 indtrådte Porzia Massimo i Dominikaner-Ordenen i Santa Lucia-Klosteret i Firenze under navner Suor Maria Vittoria og her levede hun de næste mange år.

Porzia's moder, Virginia Colonna, gik også i kloster efter sin mands død omkring 1550 og hun tilbragte sine sidste år blandt Dominikaner-nonnerne af San Domenico's Tredie Orden i det gamle klosterMontemagnanapoli.

Det var sikkert af denne grund, at Suor Maria Vittoria omkring 1580 blev involveret i de problemer, som Dominikaner-nonnerne i Rom havde. Her var flere grupper nonner af San Domenico's Tredie Orden blevet samlet ved Kirken Santa Maria sopra Minerva, men forholdene var trange og klimaet nede i den flade floddal heller ikke så godt, som det nonnegruppen fra det tidligere Kloster på Montemagnanapoli var vant til.

Nonnerne bad da Paven om at blive flyttet til et bedre sted. Som deres talskvinde havde de Suor Maria Vittoria de Massimi, der henvendte sig til Pave Gregor XIII (1572-1585) om sagen. Paven var meget imødekommende og donerede mere end 6.000 scudi til byggeriet af en ny klosterbygning.

Suor Maria Vittoria Massimi købte nu i 1574 en grund på Montemagnanapoli af Conti-familien for at opføre et Dominikaner-Kloster med en lille indre kirke. På grunden lå en del bygninger, som med Suor Maria Vittoria's økonomiske hjælp kunne indrettes til Kloster (hvori hendes moder døde i 1595) og kapel, mens byggeriet af en ny kirke først gik i gang i 1608 efter hendes egen død den 31.december 1603 i Santa Lucia-Klosteret i Firenze.


Litteratur om Suor Maria Vittoria Massimo:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I: Monti, del 4: side 50.
Roma Sacra. Itinerario 16. Elio de Rosa editore, 2004.
- side 8.
Genealogie delle dinastie nobili italiane: Massimo.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.6.2006 og sidst opdateret d. 9.3.2009