ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Signori

Se nr. 115 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Palazzo Signori på Via Arenula. cop.Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Syd for Piazza Cairoli står i en del af karréen mellem Via Arenula, Via degli Specchi og Via di Santa Maria in Monticelli Palazzo Signori, bygget i 1700-tallet for familien Signori, som skulle stamme fra de meget gamle romerske familier Papareschi og Mattei. Deres palæ omtales også lidt gammeldags: "Palazzo de' Signoribus"

Ejendommen har 5-6 etager og en hovedfacade med indgang i en smal udskåret ramme under en lille balkon, samt 6 fag ud mod Piazza Cairoli, mens sidefacaden mod Via Arenula har 7 fag. De 2 yderste er anbragt mellem hjørnernes kvader"søjle" og en lodret frise af samme sten. I stueetagen er der butikker i høje, rektangulære rammer, mens førstesalen har høje vinduer under vandrette, fremspringende overliggere. Andensalen har mindre vinduer i enkle rammer og trediesalen er forsynet med endnu mindre vinduer. Over tagudhænget gemmer der sig yderligere 2 overbyggede etager fra slutningen af 1800-tallet bag smalle altaner. Disse blev tilført, da hele facaden blev rykket 1 fag ind ved anlægget af Via Arenula.

Den vestlige sidefacade mod Via di Santa Maria in Monticelli har 10 fag med samme enkle udsmykning og opbygning som de øvrige facader.

Til venstre for hovedindgangen mod Piazza Cairoli sidder en lille indskriftsplade til minde om Baron Hüffer, som bekostede det grønne anlæg midt på Pladsen. Her står: "SPQR - area pubblica ridotta - a giardino a spese di - Guglielmo Hüffer - MDCCCXC" : "Senatus Populusque Romanus (det romerske senat og folk - i vore dage: Roms Kommune) - offentlig område omdannet til park bekostet af Guglielmo Hüffer, 1890". Den tyske Baron Wilhelm Hüffer, der var født i Münster i 1821, levede sine sidste 15 år i Rom, hvor han døde i 1895.

anlæggets område stod tidligere Palazzo Branca, som var bygget flere hundrede år, før Palazzo Signori kom til. Pladsen mellem ejendommene kaldtes da "Plateam detam d. Bracio" (Bufalini's kort fra 1551), "Piazza di Branca" (Maggi's kort fra 1625) "eller Piazza de' Branchi" (Falda's kort fra 1676). Palazzo Branca blev revet ned i 1888-1890, da mange andre bygninger i området måtte forsvinde for at give plads til den nye brede trafikåre Via Arenula, mens Palazzo Signori blev reddet. Dog blev en del af bygningen mod Via Arenula revet ned og facaden genopbygget omkring 1 fag længere mod vest, som det tydeligt kan ses af den asymmetriske facade mod Piazza Cairoli. Samtidig blev bygningen forhøjet med de 2 øverste etager.

 

Litteratur om Palazzo Signori:
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 489.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte I - 3. edizione / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1980. ------- side 41, 48, 70.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 554.
Info.roma.it: Palazzo Signori.


Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.10.2014