ANNAS ROM GUIDE
Arco di Dolabella

Dolabella's Bue (Arcus Dolabellae et Silani) står på Monte Celio ved Piazza della Navicella, hvor Via Claudia og Via della Navicella mødes og Via San Paolo della Croce munder ud.

På dette sted har der antagelig tidligere været en port i Den Serviske Bymur, (Porta Querquetulana), som konsulerne Publius Cornelius Dolabella og Gaius Iunius Silanus i år 10 efter Kristus erstattede med en stor bue i travertin som en monumentalindgang til kasernerne på Celio-højen og som støttebue for akvædukten Aqua Marcia.

Senere blev buen indarbejdet i Aqua Claudia, da Kejser Nero forlængede denne til også at forsyne kejserpaladserne på Palatin.

Det er en port med kun én bue, der spænder over en åbning på 4 meter og oprindeligt var den 6,56 meter høj, men idag er den nederste del begravet under gadeniveau'et. Den er helt opbygget af travertinblokke og foroven er indsat en mindeindskrift for de to konsuler: "P.Cornelius P.f. Dolabella - C.Iunius C.f. Silanus flamen martialis - cos - ex s.c. - faciundum curaverunt idemque probaverunt" ("Konsulerne Publius Cornelius Dolabella, søn af Publius, og Gaius Iunius Silanus, søn af Gaius, præst for Guden Mars, opførte og godkendte (denne bue) efter Senatets dekret").

På buens endevægge kan ses rester efter de mure, der stod på hver side, hvad der støtter teorien om at den har været en port i den gamle bymur, nogle forskere mener at det var Porta Querquetulana, mens andre mener at det var Porta Caelimontana, der stod på dette sted.


Litteratur om Arco di Dolabella:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 193
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990.
- side 226
Politikens visuelle guide - Rom. Politikens Forlag, 1994.
- side 191 ff.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 619
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton Editori, 2001.
- side 1127ff.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- . Rione XIX, Celio.
- side 74.
Zeppegno, Luciano: Le chiese di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 70

Fotos fra området
Kort over området
Bøger/links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.14.7.2003