ANNAS ROM GUIDE
Gadealter for Immacolata Concezione,

Via di San Giovanni in Laterano nr.55


I Via di San Giovanni in Laterano (hvor de pavelige processioner passerede på deres vej fra Peterskirken til San Giovanni in Laterano) nr.55 sidder et af de små gadealtre, som findes overalt i Rom.

Det er en "Immacolata Concezione", hvilket egentlig betyder "Den Ubesmittede Undfangelse". Det er et maleri af Jomfru Maria, udført af en anonym maler af den romerske skole i det 19.århundrede. Rundt om er der en stukdekoration fra samme tid, kronet af et kors. Madonna står op, med armene strakt ud og nedad, med åbne hænder og blikket løftet mod himmelen. Hun har en hvid dragt med en blå kappe over og en glorie omgiver hendes hovede, der er dækket af et slør. Det er den klassiske fremstilling af "L'Immacolata" ("den Ubesmittede Jomfru").

Alteret sidder på en husmur i førstesals højde, over indgangsdøren. Under den ovale stukramme er der en lille hylde, båret af 2 konsoller, og over rammen er der et stukrelief med krummelurer og et kors.

Selve stukrammen er som nævnt oval og moduleret, den har udskårne og forgyldte friser. Den er en smule større end maleriet indenfor og man mener derfor, at der oprindelig har været et andet maleri, som skulle have eksisteret her fra 1700-tallet.

Fotos fra området
Kort over området
Bøger/links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet ca. d. 16.11.2002 og sidst opdateret d. 14.1.2012