ANNAS ROM GUIDE
Ara Mercurii / Ara di Mercurio Sacro

På nordsiden af Via Giovanni Lanza og Piazza di San Martino ai MontiColle OppioEsquilin har man udgravet resterne af en helligdom for Guden Mercur fra Kejser Augustus' tid (31 f.Kr.-14 e.Kr.).

Man antager, at det var en af de helligdomme, som lå hvor flere kvarterer (regioner) stødte sammen, hvor befolkningen fra de omliggende gader mødtes for sammen at dyrke stedets skytsgud. Augustus foretog en nyrordning af Roms kvarterer, opdelte dem i 14 regioner og gav dem hver især deres brandvæsen og ledere. Han opmuntrede også den gamle religion og foranstaltede reparationer og nyopsætninger af kvarterernes helligdomme. Ifølge en indskrift fundet under udgravningerne har Kejseren ladet indkøbe en statue af Mercur til helligdommen for de midler, folket indbetalte ved Nytårstid.

Man har adgang til udgravningen gennem en kælder i et hus i Via di San Martino ai Monti. Hernede står et højt podium i travertinblokke og på dette er anbragt en søjlerest og en firkantet indskriftssten i marmor, dateret til år 10 før Kristus, med en dedikation til Guden Mercur og angivelse af tidspunktet: mens Augustus var tribun for 14. gang og Antonius Iullus og Fabius Africanus var konsuler, hvilket var i år 744 efter Roms grundlæggelse, dvs. år 10 før Kristus. Vi kender flere lignende indskrifter, men denne er den ældste. Selve statuen er desværre ikke blevet fundet.

Man mener, at Mercur-alteret måske er rejst på et tidligere kult-sted for den meget gamle Argei-kult, mens de øverste dele af monumentet er fra Augustus' tid, er nemlig det nederste podium meget tidligere. Nogle forskere mener derfor, at vi her har at gøre med den 6.Argei-helligdom, som lå i det kvarter, der under Kong Servius Tullius hed II Regio.

Alteret blev fundet i slutningen af 1800-tallet, da området bebyggedes og der blev foretaget nivelleringsarbejde for at anlægge Via Giovanni Lanza's forløb. Langs siderne af monumentet er der også fundet rester af antik gadebelægning, der påviser at flere gader også i antikken har mødtes præcis på dette sted. Bagved selve fundamentet til alteret fandt man desuden en fløj af en bygning fra Republikkens tid . Den ser ud til at have haft forbindelse med helligdom og nogle forskere mener derfor, at vi måske står overfor en tidligere stor helligdom, måske for Vulcan, som Augustus så senere har anvendt til det nye formål.

Litteratur om Ara Mercurii:
Boaga, Emanuele: Il Titolo di Equizio e la Basilica di S. Martino ai Monti. 1988.
- side 3.
Pavia, Carlo: Guida di Roma sotterranea. Gangemi Editore, 1999 (2.ed.).
- side 98ff.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - sidst opdateret 11.5.2003