ANNAS ROM GUIDE
Via Giovanni Lanza

går nord for Colle Oppio fra Largo Visconti Venosta, hvor Via Cavour drejer mod nord mens Via Giovanni Lanza går direkte østpå til Via Merulana ved Largo Brancaccio.

Vejen har navn efter Giovanni Lanza, den første præsident for Ministerrådet efter at Italiens hovedstad flyttedes fra Firenze til Rom.

Straks efter Largo Visconti Venosta udgår på vejens sydside trappegaden Via Monte Polacco og den gamle smalle Via in Selci, der atter støder til Via Giovanni Lanza oppe ved Piazza di San Martino ai Monti, der er centrum for et større vejkryds, med gaderne Via dei Quattro Cantoni og Via di San Martino ai Monti fra nord og Via Equizia, som på den anden side af Kirken San Martino ai Monti går mod sydøst.

Her på pladsen og på Via Giovanni Lanza står de to velbevarede middelaldertårne Torri dei Capocci og her ligger under vejbanen ruiner af en af de gamle Argei-helligdomme, Ara di Mercurio Sacro, et mithræum og resterne af romerske beboelseshuse (og indtil nedrivningen i 1880'erne et rigt lararium) og efter sidegaderne Via Domenichino og Viale del Monte Oppio oppe ved Largo Brancaccio en række Jernaldergrave. På den anden side af Via Merulana fortsætter Via Giovanni Lanza sit løb som Via dello Statuto.

Området ved Via Giovanni Lanza er på Cispius-højtoppen af Colle OppioEsquilin og stedet var tæt udbygget i Antikken, på nordsiden lå det store Tempel for Juno Lucina i en hellig lund og her lå Figlinae Iuncianae, et område med keramiske værksteder, og privathusene for L.Aemilius Iuncus, Arruntius Stella, M.Servilius Fabianus og Terrentius Culleo. På sydsiden lå Porticus Liviae.

Sidenhen overtog områdets kirker og klostre (San Pietro in Vincoli, Santa Lucia in Selci og San Martino ai Monti) jorden til deres vingårde og køkkenhaver (Giardino delle Oblate di San Francesco di Paola, Vigne dei Carmelitani di San Martino) eller de adelige familier (Arcioni-familien, Cerroni-familien, Graziani-familien, Capocci-familien, Santarelli-familien) byggede deres befæstede huse og tårne der.

På Via Giovanni Lanza finder vi flere af de små gadealtre, som er opsat på husvægge og gadehjørner overalt i Rom: Ved Piazza di San Martino ai Monti er der i nr.18 et billede af Jomfru Maria og i nr. 138 en "Madonna col Bambino" ("Jomfru Maria med Barnet").

I nr.138 ligger Karmeliterordenen's hovedkvarter, "Curia Generalizia" bygget i 1930-32, og på husets facade er opsat en statue i travertin af "Madonna del Carmelo". Den er udført af Ercole Drei i 1931.Overfor på hjørnet af Via dei Quattro Cantoni sidder endnu en "Madonna col Bambino" og nede på Largo Visconti Venosta sidder der på hjørnet af Via Cavour (nr.228) en "Immacolata Concezione" ("Den Ubesmittede Undfangelse").


Litteratur om Via Giovanni Lanza:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 211.
Boaga, Emanuele: Il Titolo di Equizio e la Basilica di S. Martino ai Monti. 1988.
- side 1f.
Borsari, Luigi: Topografia di Roma antica. Ristampa anastatica. Milano, Hoepli, 1897.
- side 149.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 495.
Pavia, Carlo: Guida di Roma sotterranea. Gangemi Editore, 1999 (2.ed.).
- side 95ff, 102ff.

Fotos fra Via Giovanni Lanza
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet før d. 11.6.2005 og sidst opdateret d. 19.12.2011