ANNAS ROM GUIDE
Sant'Andrea de Portugallo

I slutningen af det 12.århundrede lod Pave Innocens III (1198-1216) bygge et kloster med en tilhørende lille kirke viet til Sant'Andrea i området omkring Via del Colosseo, Via del Cardello ved Colle Oppio.

Dette område havde fra gammel tid tilnavnet "Ad Busta Gallica", som efterhånden forvanskedes, så kirken fik tilnavnet "de Portugallo", nogle forskere mener dog istedet, at dette måske er en forvanskning af ".. de Arcu Aureo", "ved den gyldne bue", fordi kirken lå tæt ved buen ved Nerva's Forum; i nogle kilder kaldtes den også Sant'Andrea de Tabernula.

Kilderne taler om denne kirke lige fra det 12. århundrede. Den var dengang sognekirke, men blev senere lagt ind under San Pietro in Vincoli. I 1607 overgav Pave Paul V (1605-1621) den til sammenslutningen "Università dei Rigattieri" ("Marskandisernes sammenslutning"), som i begyndelsen af det 18. århundrede besluttede at rive den gamle kirke ned og bygge en ny.

Hvor den gamle kirke lå på tværs af grundstykket mellem de 2 gader, Via del Colosseo og Via del Cardello, med siden ud til den lille plads der afsluttede disse, kom den nye kirke imidlertid til at ligge langs med disse gader med indgang fra den lille plads.

I 1798 blev kirken overgivet til sammenslutningen "Confraternita di Santa Maria della Neve", som gav den et nyt navn, Santa Maria della Neve.


Litteratur om Sant'Andrea de Portugallo:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton Editori, 1975.
- side 307.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 67.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- . Rione I, Monti
- Del 2: side 104f.
Lombardi, Ferrucci: Roma, le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 1998.
- side 42.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.28.12.2002