ANNAS ROM GUIDE
Via del Colosseo

løber parallelt med Via dei Fori Imperiali lidt oppe ad Monte Fagutale/Colle Oppio fra Largo Corrado Ricci ved Via Cavour til Largo Gaetana Agnesi. Første sidevej på østsiden er Via del Buon Consiglio, derefter krydser den Via del Tempio della Pace og lidt senere støder sidevejene Via del Cardello og Via delle Carine til.

Her ligger en lille kirke Santa Maria della Neve, som tidligere hed Sant'Andrea di Portugallo eller måske Sant'Andrea de Tabernula og allerede omtaltes i det 12.århundrede. I 1607 blev den overdraget til Marskandisernes Laug ("Università dei Rigattieri"), som ombyggede den fuldstændigt. I 1798 blev den forladt og senere overtaget af "Arciconfraternità di Santa Maria della Neve".

På den modsatte side af gaden ligger Pio Istituto Rivaldi, den tidligere Villa Silvestri. Indgangsportalen i den lange mur er tilmuret, i stedet er der en sideindgang i Via del Tempio della Pace.

Lidt længere nede mod Via del Cardello lå også på sydsiden af vejen fra det 17.århundrede hjemmet for de ugifte piger, som ernærede sig ved tiggeri, "Conservatorio delle Zitelle Mendicanti" med det tilhørende kapel "Santissimo Sacramento delle Zitelle Mendicanti", begge dele blev senere revet ned, antagelig i 1870'erne eller 1930'erne under de store anlægsarbejder i området.

I gaden lå indtil slutningen af 1800-tallet også et lille kapel "Santa Maria Mater Divinae Gratiae", som imidlertid blev revet ned og erstattet af et lille Madonna-billede.

I Middelalderen lå der også heromkring en gade ved navn Via de' Cambiatori, hvor vekselererne (i cambiatori) holdt til. I den østlige ende stod fra det 12.århundrede en lille kirke kaldet Santa Maria in Cambiatore, måske den samme som senere benævntes Santa Maria ad Busta Gallica eller Santa Maria in Portogallo. "Ad Busta Gallica" var et stednavn, som stammede helt fra år 390 før Kristus, da konsulen Camillus generobrede Rom og lod de faldne galliske krigere brænde og begrave på dette sted.

I 1600-1900-tallet stødte Via del Colosseo ud til Via dei Pozzi, der kom fra vest, og Via del Pernicone, der kom fra øst, på en lille plads, der kaldtes Piazza delle Carrette. Hele dette område blev ryddet i 1930, da Via dell'Impero, nutidens Via dei Fori Imperiali, blev anlagt og i stedet for ligger her idag Via Cavours udmunding i Largo Corrado Ricci.

Gadens navn skyldes naturligvis det nærliggende Colosseo.

Litteratur om Via del Colosseo:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 216, 303, 307.


Fotos fra området
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet ca. 24.1.2003 og sidst opdateret d. 16.2.2007