ANNAS ROM GUIDE

Basilica di Generosa

--- Kirkeruin ved Via Portuense ---

Basilica di Generosa, som byggedes af Pave Damasus I i perioden 366-384 ved gravpladsen Catacomba di Generosa og over martyrgraven, der indeholdt rester af helgenerne Simplicio, Faustino og Viatrice (Beatrice), og som derfor også ontales som Basilica dei Santi Simplicio, Faustino e Beatrice sulla Via Portuense eller som Basilica di Faustino e Beatrice, mistede i løbet af 800-tallet sin betydning og gik ud af brug og så meget i forfald, at man efterhånden glemte dens eksistens.

Først i årene 1858-1864 blev Kirken og Katakomben genopdaget, da arkæologen Giovanni Battista De Rossi udgravede resterne af Kirkens apsis, nogle søjlestykker og dele af indskriftstavlen, som var opsat til minde om Kirkens grundlæggelse. Senere har andre udgravninger, bl.a. i 1901, 1936 og 1980, vist, at den gamle kirkebygning, som var omkring 25 meter lang og 12 meter bred, samt lå delvist nedgravet, havde 3 skibe, som var udsmykket med fresker forestillende Kristus med Simplicio, Faustino og Viatrice. Foran bygningen var der en form for forhal eller buegang.

I Kirkens apsis fandt man en marmorstol på et lille plateau, hævet 2 trin over gulvet. I selve apsis var der spor af en mosaik og ovenover af en fresko med engle-agtige figurer på rød bund. Man fandt også et omkring 1 meter langt stykke marmor med rester af en indskrift med teksten "stino Viatrici". Man mener, at der her er tale om en dedikation til de ovenfornævnte helgener og at den fulde tekst har lydt således: "Beatis martyribus Simplicio Faustino Viatrici et Rufinianus Damasus Episcopus fecit". Pladen har sandsynligvis været opsat over en dør i Kirken og kan idag ses i et af Katakombens gallerier.

Kirken var specielt brugt som gravkirke, i hvert fald indtil begyndelsen af 500-tallet, og man har under udgravningerne fundet mange grave både under og rundt om bygningen. Nogle af disse lå foran alteret, hvor man fandt grave opbygget i mursten og lukket med marmorplader med indskrift. Disse plader udgjorde her selve kirkegulvet, af hvilket man ellers ikke har fundet spor.

Nogle af de første begravelser på stedet var måske martyrerne Simplicio, Faustino og Viatrice (Beatrice), som led martyrdøden under Diocletians kristenforfølgelser i år 303. I kirkerummet var der bag marmorstolen et lille vindue, hvorigennem man kunne se ned til martyrkrypten. Fra Kirken var der også en nedgang til gallerierne med grave. Pilgrimmene gik denne vej, gennem denne såkaldte "introitus ad martyres" ("indgang til martyrerne") og ad en afmærket rute rundt til de vigtigste grave, hvorefter de endte ved en trappe, som førte op til dagslyset igen.

I martyrkrypten under kirken fandt man fandt også en fresko, som stammer fra 500-tallet. Den forestiller 5 personer. I midten Kristus som giver martyrkronen til San Simplicio, der ved sin side har Viatrice. Til venstre for Kristus står Faustino med martyriets palme i hånden. Ved siden af ham ses en femte skikkelse, en vis Rufiniano eller Rufo, om hvem man intet ved - udover at han led martyrdøden. Fresken kaldes efter sit motiv "Coronatio Martyrum": "Martyrernes kroning". Den led desværre megen skade, da De Rossi forsøgte at tage den ned og overføre den til lærred. Den blev restaureret i 1983 og kan ses i Katakomben.

Kirken var i brug som gravkirke indtil begyndelsen af det 6.århundrede, men benyttedes som kirke måske helt op til det 10.århundrede, mens Katakomben fortsatte med at blive besøgt af pilgrimme i hvert fald indtil 682, hvor Pave Leo II lod resterne af de 3 helgener flytte til et kapel ved siden af Kirken Santa BibianaEsquilinhøjen.

----- LÆS MERE OM KATAKOMBEN UNDER KIRKEN -----

Kirkeruinen og Katakomben er kun åben ved særlige rundvisninger, som finder sted en gang om måneden (se nærmere på disse sider: 060608 og Comitato Catacombe di Generosa). Indgangen ligger idag i Via delle Catacombe di Generosa.

Litteratur og links om Basilica di Generosa:
Armellini, Mariano: Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX / di Mariano Armellini. Pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 1891. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 947-950.
Le catacombe di Roma / Leonella De Santis, Giuseppe Biamonte. 1.edizione. Roma, Newton & Compton editori, 1997. (Quest'Italia, Collana di storia, arte e folclore, 245).
- side 115-124.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 726.
Lizzi Testa, Rita: Senatori, Popoli, Papi : il governo di Roma al tempo dei Valentiniani. Bari : Edipuglia, 2004. (Munera. Studi storici sulla Tarda Antichità, 21)
- side 106.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- 431.
Pilara, Gianluca e Massimiliano Ghilardi: La città di Roma nel pontificato di Damaso (366-384) : vicende storiche e aspetti archeologiche. Roma, Aracne, 2010.
- side 166- 169.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 1. itinerario - . Elio de Rosa editore, 2000.
- 9. Itinerario: Mura e vie consolari, 1: Via Tuscolana, Via Latina, Via Appia, Via Ostiense, Via Portuense, Via Aurelia, Via Trionfale.
--- side 60.
Comitato Catacombe di Generosa)
Info.roma: Catacombe di Generosa.
Roma sotterranea: Catacombe di Generosa.
Roms Kommunes Turistside: 060608
Roma Capitale: Sovraintendenzaroma: Basilica di Generosa.
Wikipedia (italiensk tekst): Catacombe di Generosa.


Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Kort over området
Tilbage til turen
Fotos fra turen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.3.2013 og sidst opdateret d. 25.3.2013