ANNAS ROM GUIDE
Santi Simplicio, Faustino e Viatrice - helgener

slutningen af det 3.århundrede

Disse 3 helgener - 2 mænd: Faustinus og Simplicius - og 1 kvinde: Viatrice som også kaldes Beatrice - skal ifølge legenden have lidt martyrdøden under kristenforfølgelserne under Kejser Diocletian i perioden 285-305. Nærmere bestemt i år 303.

Det fortælles, at Simplicius og Faustinus var brødre, som blev arresteret for deres kristne tro og derpå underkastet pinefuldt forhør og tortur af enhver art, inden de blev dræbt, halshugget og derefter kastet i Tiberen i nærheden af Tiberøen. Ligene flød med strømmen ned til et sted, som blev beskrevet som "iuxta locum qui appellatur sextus Philippi" : "tæt ved det sted, som kaldes sextus Philippi".

Viatrice var Simplicius og Faustinus' søster og hun sørgede for at bjærge deres lig og få brødrene begravet på kirkegården "cometerium ad Ursum pileatum", som lå ved Via Portuense. Stedet kaldes også "catacomba di Generosa", da gravpladsen skulle være et stykke jord, skænket af den kristne kvinde Generosa.

Efter brødrenes død blev også Viatrice arresteret og bragt for øvrigheden med det formål, at få hende til at afsværge sin tro. Det ville hun ikke, i stedet bekendte hun den klart og tydeligt og blev derefter kvalt i sin seng. Hun blev begravet ved siden af sine brødre ved den 6. mil på Via Portuense og Pave Damasus I lod på et tidspunkt i årene 366-385 opsætte et såkaldt "memoria" over graven med en indskrift, som blev ingraveret af Furius Dionysius Filocalus, en lærd, kunstner, tegner og kalligraf, som udførte indskrifterne af de digte (kaldet "epigrammata"), som Pave Damasus I forfattede til martyrgravene, efter at han havde ladet dem restaurere. Det meste af indskriften er ødelagt, således at kun teksten "stino viatrici" er tilbage, men forskerne antager, at den har lydt således: "Beatis martyribus Simplicio Faustino Viatrici et Rufinianus Damasus Episcopus fecit".

I 500-tallet blev der lavet en fresko i katakombens martyrkrypt. Den forestillede 5 personer. I midten Kristus som giver martyrkronen til San Simplicio, der ved sin side har Viatrice. Til venstre for Kristus står Faustino med martyriets palme i hånden. Ved siden af ham ses en femte skikkelse, en vis Rufiniano eller Rufo, om hvem man intet ved - udover at han led martyrdøden. Fresken kaldes efter sit motiv "Coronatio Martyrum": "Martyrernes kroning". Den led desværre megen skade, da arkæologen Giovanni Battista de Rossi i 1800-tallet forsøgte at tage den ned og overføre den til lærred. Den blev dog restaureret i 1983 og kan ses i Catacomba di Generosa.

Den 22. Februar 683 blev resterne af de 3 helgener på Pave Leo II's befaling flyttet til et kapel ved siden af Kirken Santa BibianaEsquilinhøjen. Kapellet blev viet til San Paolo, således som det berettes i Liber Pontificalis: "Hic (Leo II) fecit ecclesiam in urbe Roma iuxta sancta Viviana, ubi et corpora sanctorum Simplici, Faustini, Beatricis atque aliorum martyrum recondidit, et ad nomen beati Pauli Apostoli dedicavit sub die XXII mensis februar..." : "Her lod Pave Leo II bygge en kirke i Rom ved Santa Bibiana, hvor han lod anbringe resterne af helgenerne Simplicius, Faustinus og Beatrice, såvel som af andre martyrer, og han viede den til Apostlen Paulus den 22. Februar...".

På et eller andet tidspunkt, som ikke kendes nøjagtigt, blev relikvierne flyttet til Kirken San Nicola in Carcere, hvor de blev anbragt under højalteret.

I 1649 blev nogle af Santa Viatrice's ben på Pave Innocens X's bud taget ud og foræret til den østrigske Kejserinde Anna, som lod dem opbevare i kapellet i kongepaladset i Madrid.

Der hersker tvivl om, hvad der siden blev af relikvierne. Efter 1746 skulle dele af dem befinde sig i en porfyrkiste under højalteret i Santa Maria Maggiore. I en opgørelse fra 1870 nævnes San Simplicius slet ikke og der er tilsyneladende kun mindre rester af San Faustino og Santa Viatrice. Opgørelsen fortæller dog, at helgenernes hoveder findes her og fremvises sammen med San Girolamo's hovede.

Nogle mener, at det forholdt sig således, at en del af relikvierne befandt sig i Santa Bibiana og andre dele i Santa Maria Maggiore. Og i præsteboligen ved siden af Kirken kan man rent faktisk finde den sarkofag, hvori benene var blevet anbragt. Den bærer indskriften "Martures Simplicius et Faustinus - qui passi sunt in flumen Tibere et posi - ti sunt in cimiterium Generoses super Philippi" : "Martyrerne Simplicius og Faustinus som døde i floden Tiberen og blev begravet på Generosas gravplads (på det sted som kaldes) super Philippi".

Santi Simplicius, Faustinus og Viatrice fejres den 29. Juli.

 


Litteratur om Santi Simplicio, Faustino e Viatrice:
Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten. Legende und Darstellung in der bildenden Kunst / von Hiltgart L. Keller. 4. durchgesehene und ergänzte Auflage. Stuttgart, Philipp Reclam, 1979. (Universal-Bibliothek, 10154).
- side 461.
Sicari, Giovanni: reliquie Insigni e "Corpi Santi" a Roma. Monografie Romane no. 12. A cura dell'Alma Roma, 1998.
- side 126.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.3.2013 og sidst opdateret d. 6.3.2013