ANNAS ROM GUIDE

Fontana del Facchino

- i Via Lata -

- se nr. 121 på Kort over Piazza Navona ØST-turen -

På nordsiden af sidegaden Via Lata sidder på muren til Palazzo De Carolis Simonetti, idag Banca di Roma, en lille murfontæne, der kaldes Fontana del Facchino.

Fontana del Facchino. - cop.Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Navnet betyder "dragerens fontæne" og her ses netop en drager, som bærer en tønde, fra hvis side vandet stråler ned i karret nedenfor.

Ja, egentlig er det ikke en drager, men derimod en vandbærer. Da fontænen blev skabt i slutningen af 1500-tallet var der i Rom talrige af disse vandsælgere, som med en tønde bragte drikkevand til de kanter af byen, hvor vandforsyningen på det tidspunkt endnu ikke fungerede optimalt, eller til de beboere, der betalte for at modtage vand fra særligt gode fontæner, hvor vandsælgerne fyldte deres tønder.

Fontænefiguren er iført den traditionelle klædedragt for medlemmer af "Università degli Acquaroli" eller "Corporazione degli acquarenari", som vandsælgernes laug kaldtes. Disse tøndebærende vandsælgere havde åbenbart en del tilfældes med de dragere ("facchini"), der ellers bar på ting og sager, og en gammel indskrift, som idag er forsvundet, angav, at Fontænen var til minde om en vis Abondio Rizio, som var berygtet for sine voldsomme drukture, - og forøvrigt udøvede hvervet som drager.

Fontænen sad tidligere på en mur i Via del Corso, ved siden af ovennævnte indskrift, hvori sætningen "in publicis stillicidiis coronatio" indgik. Det latinske ord "stillicidium" betyder "dråbevis nedfaldende fugtighed" eller "dryp". Claudio Rendina (se litt.note nedenfor) fortæller, hvorledes denne sætning har relation til netop dragernes laug ("Università dei Facchini"): Hver drager havde sin faste plads på byens fortove og gadehjørner. Når en af disse pladser blev ledig, udvalgtes en anden til at overtage og dette skete ved en slags ceremoni eller "kroning" (coronatio), idet hans kolleger greb ham og bar ham til pladsen, hvor de gentagne gange lod ham dumpe på bagdelen ned på fortovet (publicis stillicidiis), så han således kunne tage sin nye plads i besiddelse.

Iflg. Ankerfeldt (se litt.note nedenfor) lød mindeteksten således: "Abondio Rizio - In publicis stillicidiis coronato - In ligandis super illigandisque sarcinis - Expertissimo - qui vexit quantum voluit - Vixit quanto potuit - Et dum vini cadum intus - Et extra portabat - nolens obiit" : "Til Abondio Rizio, kronet under den offentlige vandpost, ekspert i at binde og påspænde byrder. Han kunne bære så meget, han ville, og levede så længe, han kunne. Han døde en dag, meget mod sin vilje, mens han bar en tønde vin inden i sig og en anden udenpå".

Bruce Ware Allen skriver i sin bog "Tiber: Eternal River of Rome", at ovennævnte tekst stammer fra en gravskrift over Abondio Rizio, forfattet af Abbed Luigi Godard og opsat over fontænen. Der findes også andre anekdoter knyttet til Fontænen, blandt andre at personen skulle have Martin Luthers træk, men det er en løse antagelse.

Fontana del Facchino. - cop.Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Fontana del Facchino's tilblivelse dateres som nævnt til slutningen af 1500-tallet og måske blev den bestilt af Vandsælgernes Laug til opsætning under Pave Gregor XIII, der mens han var Pave i 1572-1583 lod opsætte talrige fontæner i byen.

Det hus, på hvis mur Fontana del Facchino oprindeligt sad, tilhørte i begyndelsen af 1700-tallet maleren Jacopino del Conte, men blev i 1714 sammen med alle nabohusene købt af Livio de Carolis, som lod opføre et helt nyt palæ på grunden. Fontænen blev her genopsat på hjørnet af Via del Corso. I forbindelse med disse arbejder mistede Fontænen sin oprindelige ramme, bestående af en vandret overligger båret af flade søjler, ligesom det oprindelige bundkar på ben forsvandt.

Facchino-statuen var i en periode en af Roms "talende statuer", som blandt andre talte "Pasquino", "Marforio" og "Abate Luigi". Desværre lader det ikke til, at der bevaret noget om hans udtalelser i dette selskab.

I løbet af 1800-tallet ombyggedes Palæet i flere gange og skiftede ligeledes ejere i mange omgange. I 1872 flyttedes Fontænen så fra pladsen ud mod Via del Corso til sin nuværende plads i Via Lata.

 

Litteratur om Fontana del Facchino:
Allen, Bruce Ware: Tiber: Eternal River of Rome.
- side 167.
Ankerfeldt, Carl: Romerske spottefugle : de talende statuer. Kbh. Schultz, 1965.
- side 133-138.
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 14.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 498.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione IX Pigna, Parte 3. - 2. edizione / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1982. ------- side 46.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 15 (før de nyeste fund !!).
Leoncini, Luca e Massimo Richter: Le fontanelle di Roma. Polo Books, 2007. (Scopri Roma)
- side 57.
Le Strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - 1. edizione. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - (Biblioteca de Il Messagero).
- Volume Secondo : E-O. ---- side 693-695.
Info.roma: Via Lata, Roma.

Info.roma: Fontana del Facchino.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.9..2019 og sidst opdateret d. 3.9.2019