ANNAS ROM GUIDE
Palazzetto Sander / Ospizio Teutonico

Via di Santa Maria dell'Anima nr.65


I nr.65-66 i Via di Santa Maria dell'Anima ligger et af bydelens mange huse med facademalerier, nemlig det der kaldes enten Casa Sander eller Palazzetto Sander efter bygherren Giovanni Sander di Nordhausen - eller Ospizio Teutonico eller Ospizio dei Teutoni efter det formål, som Sander ønskede huset opført til: herberg for tyskere der som pilgrimme kom til Rom.

Huset er opført i 1508 og facadeudsmykningen består for en stor del af friser med tekstbånd, men også runde felter med portrætter, våbenskjold, havvæsener, blomsteropsatser, guirlander og andre dekorative elementer, alt sammen udført i den graffiti-teknik, der var meget på mode på byggetidspunktet. Kunstneren er ukendt.
Malerierne er desværre blevet endog meget stærkt restaureret i 1873.

Giovanni Sander di Nordhausen (1455-1544) var i Rom ansat som notar ved Den Kirkelige Domstol, La Sacra Rota, og over indgangsdøren er der indgraveret hans navn og årstallet for byggeriet: "Jo(hannes) Sander Northusanus Rotae notarius fec(it) MDVIII". Endnu idag tilhører bygningen Pontificio Istituto Teutonico (Det Pavelige Tyske Institut), som passer den ved siden af liggende kirke Santa Maria dell'Anima.

Casa Sander er en smal 3-etagers bygning med høj kælder og stueetage. Indgangsdøren findes i husets højre side, indrammet af en høj portal med en flad, kannelleret søjle på hver side. Disse har korinthiske kapitæler, som bærer en vandret overligger over den buede, øverste del af døren. Overliggeren udgøres af en bred frise med den ovenfornævnte tekst med bygherrens navn.

Husets facade er pudset op i farverne lys og mørk okker i flere nuancer og pudset er i stueetagen formet som store stenkvadrer. Vinduerne, hvoraf der er 2 i stueetagen og 3 på hver af de øvre etager, er anbragt asymmetrisk tæt på husets højre del, men ellers med omtrent samme afstand indbyrdes og mod venstre side. Smalle gesimser løber under vinduerne som etageadskillere og over dem løber friserne bemalet med tekster og de tidligere nævnte motiver.

Foto af Casa Sander i Via di Santa Maria dell'Anima nr.65

Vinduerne er på alle etager indsat i firkantede, høje, rektangulære rammer, der i de 3 nederste etager ender i vandrette overliggere, men medens stueetagens 2 vinduer ligeledes er rektangulære, er første- og andensalens vinduer høje og buede og de omgivende rammer er mere udsmykkede. Førstesalens består af kannellerede søjler med flade, enkle kapitæler, der bærer kannellerede buer. Andensalens rammer har mere enkelt udførte søjler og buer og endelig har trediesalen helt enkle, firkantede rammer. Rammerne over første- og andensalens vinduer bærer ligesom portalen husejerens navn.

Foto af Casa Sander i Via di Santa Maria dell'Anima nr.65

De mange indskrifter på facaden fordeler sig således:

stueetagens frise står: "Primae domus solemnis hospitalis B. Mariae Animarum teutonicorum Urbis structor illiusq(ue) excultor" ("Bygherre og protektor for det første hus tilhørende det ædle Ospizio di Santa Maria dell'Anima dei Teutoni i Rom"). Ovenover løber en frise med dekorationer, fantasivæsener, blomster og våben samt nogle runde medaljoner med sentenser om tyskere, citeret fra værker af Caesar og Tacitus. Her står: "Ab parvulis labori student" ("de vendes allerede som børn til at arbejde") og "hospites sanctos habent" ("for dem er gæster ukrænkeliige" ), 2 citater fra Caesar's Gallerkrig, og: "victus inter hospites comis" ("den overvundne behandles som en ven blandt gæster") (citat fra Tacitus), samt: "Plus ibi mores valent quam alibi leges" ("her vægtes skik og brug mere end man andre steder vægter lovene"). De sidste indskrifter er først tilføjet under restaureringen i slutningen af 1800-tallet i stedet for nogle portrætter af Dante og Vergil.

Casa Sander : frisen ovser stueetagens vinduer
Casa Sander : frisen ovser stueetagens vinduer
Casa Sander : frisen ovser stueetagens vinduer

førstesalens frise holder havmænd et bånd med indskriften "Hec domus expectet lunas solesq(ue) gemellos - phoenicas natos cor(r)uat ante duos" ("dette hus vil bestå indtil (der opstår) 2 måner og 2 sole og det vil (først) falde sammen, når der fødes 2 børn af samme fugl føniks"). Til højre og venstre for havmændene er der runde medaljoner med ejerens våbenskjold:

Casa Sander : frisen over førstesalens vinduer
Casa Sander : frisen over førstesalens vinduer
Casa Sander : frisen over førstesalens vinduer

Dekorationen mellem førstesalens vinduer består mest af blomsteropsatser:

Casa Sander : førstesalens udsmykning
Casa Sander : førstesalens udsmykning
Casa Sander : førstesalens udsmykning

Andensalen har ligeledes et tekstbånd med teksten "quos de Theutonica socios hic gente tueris - consortes superi fac pia Virgo soli" ("Jomfru (Maria) lad det ske, at de medlemmer af den teutoniske stamme, som du beskytter, kan få del i det himmelske"). Også dette bånd holdes i hver side oppe af havvæsener mellem runde medaljoner med våbenskjold, men denne del af dekorationen er desværre meget udvisket:

Casa Sander : frisen over andensalens vinduer
Casa Sander : frisen over andensalens vinduer

Endelig har også trediesalen en dekoration, men ingen tekst. Der er vaser og blomsteropsatser mellem vinduerne og i halvcirkelformede felter over disse og ind i mellem runde medaljoner med våbenmærker og portrætter, måske nyere udgaver af de føromtalte portrætter af Vergil og Dante, som forsvandt ved restaureringen af stueetagens frise:

Casa Sander : trediesalens udsmykning
Casa Sander : trediesalens udsmykning

---------- Se FOTOS af Huset ----------

 

Litteratur om Palazzetto Sander / Ospizio Teutonico:
Guide Rionali di Roma. Roma, Fratelli Palombi Editori.
- Rione V, Ponte, Parte 2: side 61-64.
Le case romane con facciate graffite e dipinte. Roma, Palazzo Braschi, 1960. (Amici dei Musei di Roma): Catalogo a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini.
- side 35.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.3.2009 og sidst opdateret d. 2.8.2019