ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Amici

- Corso Vittorio Emanuele II nr. 337 -

Se nr. 8 på Kort over den vestlige del af Piazza Navona-Turen

Palazzo Amici, der - som en fløj tilbygget det gamle Palazzo Niccolini - står med 7 fag i 1-2 fags dybde i Corso Vittorio Emanuele II's nordvestligste del, mellem gaderne Via dell'Arco della Fontanella og Via Paola, er opført i 1889, tegnet af arkitekten Gaetano Koch for familien Amici.

Amici-fløjen mod Corso Vittorio (nr. 333-341) udgøres af en 7 fag lang bygning, der kun er 2 fag dyb mod Via Paola og kun ét fag dyb mod Via dell'Arco della Fontanella. Facaden mod Corso'en har 6 etager med et smukt udskåret tagudhæng med relieffer af rosetter mellem konsoller. De midterste 3 fag er en smule fremtrukket og afgrænset af flade kolonner af stenkvadre. I stueetagen udgøres fagene af 3 høje buer, der dækker over både stueetage og førstesal og er adskilte af høje, slanke søjler med flade kapitæler under en bred, udskåret frise med konsoller, der bærer en lang marmoraltan med lav balustrade. Indgangen i nr. 337 går gennem en halvcirkelformet vestibule med søjler og buer samt stukgesimser.

Ved siden af Amici-fløjen står langs Via dell'Arco della Fontanella en fløj af Palazzo Niccolini, der her har en helt prunkløs, lystpudset facade i 4 etager og 6 fag. Fire firkantede portåbninger (nr.2. 3, 4, 5) i stueetagen er indsat i travertinrammer og indrettet til butikker. Førstesalens første 3 vinduer har profilerede travertinrammer under vandrette overliggere, mens de øvrige vinduer blot er i let profilerede rammer. Tagudhænget er endog meget bredt og gammeldags.

Efter den 2 fag dybe sidefacade mod Via Paola står - langs sidegaden Via dell'Arco dei Banchi - Palazzo Amici's 4 fag lange bagfacade.

Facaden på Palazzo Amici har overalt nogenlunde samme opbygning. På de 2 nederste etager er der påsat store stenkvadre omkring de store åbninger til forretninger i stueetagen og de profilerede rammer med mindre, kvadratiske vinduer på førstesalen. Brede kolonner af stenkvadre dækker også alle hushjørner på de 4 øvre etager, hvor vinduesrækkerne er skiftevis høje og rektangulære og mere eller mindre kvadratiske. De profilerede rammer toppes på andensalen af trekantede gavlfelter og på fjerdesalen af vandrette overliggere. Den lyse sandfarvede puds går igen over hele facaden, også i de brede vandrette friser under anden- og fjerdesalen, samt i den allerede nævnte smukt udskårne frise under tagudhænget.

I Via dell'Arco dei Banchi forbindes Palazzo Amici med den gamle del af Palazzo Niccolini af en lav mur i 2 etager, der bagved gemmer en lille gårdsplads og en tilbagetrukket fløj af Palæet. Helt frem mod Via del Banco di Santo Spirito står et ret anonymt baghus, som har dannet sidehus til en af de små gårdspladser, hvoraf Palazzo Niccolini i sin tid havde flere.

--- Læs hele historien om Palazzo Niccoli-Strozzi-Gaddi-Amici-Montani HER! ---

 

Litteratur om Palazzo Amici:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 8.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 364-367.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione V Ponte, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1981. ----- side 48.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Se Nolli's Romkort fra 1748: nr. 547: Palazzo Niccolini.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 11.6.2022 og opdateret d. 14.6.2024