ANNAS ROM GUIDE

Via dell'Arco della Fontanella

Se under nr. 8 på Kort over den vestlige del af Piazza Navona-Turen

Denne lille gade ligger i kvarteret Rione Ponte som sidegade til Corso Vittorio Emanuele II og løber her mod nordøst til Via del Banco di Santo Spirito.

Den smalle gade var oprindeligt noget længere mod vest, hvor den gik ud til midten af nutidens Corso Vittorio. Her endte den i et T-kryds, vinkelret på den nu forsvundne gyde Vicolo di Sant'Orsola, et lille stykke nord for det sted, hvor netop Kirken Sant'Orsola stod. Og lige nord for det sted, hvor man under anlægsarbejdet med Corso Vittorio udgravede rester en en apsis-formet mur og det, man har anset for at være det såkaldte Seceretarium Neronis og Schola XV Virorum sacris faciundis.

Disse bygninger har altså stået på sydsiden af Via dell'Arco della Fontanella, mens hele nordsiden var domineret af sydmuren til det store Palazzo Niccolini, der havde en lang indgangsport fra Via del Banco di Santo Spirito og flere indre gårdspladser med søjler, samt en smal sideindgang fra Vicolo di Sant'Orsola. Palæet kaldes også Palazzo Amici eller idag Palazzo Gaddi.

Navnet "Arco della Fontanella" henviser dels til, at der dengang stod en offentlig tilgængelig fontæne i gaden, dels til at her også har været en lille portbue, som ikke har været særlig stor, eftersom den nogle gange omtaltes som en "archetto" (lille bue). Ligesom også fontænen har haft en ringe størrelse og derfor istedet for "fontana" omtales som "fontanella". Oprindeligt har der måske endog været tale om 2 fontæner, eftersom gaden også har været omtalt som Via dell'Arco delle Fontanelle.

En tur gennem gaden:

Hjørnehusene mod Corso Vittorio Emanuele II er begge nyere bygninger, opført omkring 1886-1896, efter at de gamle huse på strækningen var blevet revet ned eller amputeret og den nye trafikåre fik sin bebyggelse. Mod syd (på gadens højre side) drejer det sig om den store karré mellem Via dell'Arco della Fontanella og Largo Tassoni, hvor hovedindgangen findes. Fra Corso Vittorio er der ingen indgange, men en lang sidefacade i 9 fag uden husnumre og en pudsigt cirkelrund "tårnbygning" i 2 etager på hjørnet af sidegaden. Herudtil har ejendommen ialt 9 fag, bestående af flere sammenbyggede facader i forskellig højde. Med skiftevis pudsede facader med mere eller mindre kraftigt indridset stenmønster eller i hvert hjørne påsat tilhugne stenkvadre. I midten er der en lav mur med 2 høje portbuer, hvoraf den venstre er tilmuret. Den åbne port har husnummer 10 og fører ind til en lille gårdsplads, hvorudtil ejendommens 3 fløje har vinduer i 5-6 etager.
Mod Via del Banco di Santo Spirito er der 7 fag i 5 etager under udskårne tagudhæng. Ejendommen har her ingen indgange og heller ikke husnumre.
Ejendommen har 5 brede fag mod Largo Tassoni, hvor den fylder hele nordsiden og har hovedindgang i en stor bue i nr. 323.

Ejendommen på venstre side af Via dell'Arco della Fontanella fylder karréen mellem denne gade, Corso Vittorio Emanule II og sidegaden Via Paola. Det er Palazzo Amici, som er tegnet af arkitekten Gaetano Koch og opført i 1889. Dette Palæ er en del af det gamle - fra 1500-tallet stammende - Palazzo Niccolini-Gaddi, hvis hovedfløj findes ud mod Via del Banco di Santo Spirito.
Amici-fløjen mod Corso Vittorio (nr. 333-341) udgøres af en 7 fag lang bygning, der kun er 2 fag dyb mod Via Paola og kun ét fag dyb mod Via dell'Arco della Fontanella. Facaden mod Corso'en har 6 etager med et smukt udskåret tagudhæng med relieffer af rosetter mellem konsoller.
Ved siden af Amici-fløjen står langs sidegaden en fløj af Palazzo Niccolini, der her har en helt prunkløs, lystpudset facade i 4 etager og 6 fag. Fire firkantede portåbninger (nr.2. 3, 4, 5) i stueetagen er indsat i travertinrammer og indrettet til butikker. Førstesalens første 3 vinduer har profilerede travertinrammer under vandrette overliggere, mens de øvrige vinduer blot er i let profilerede rammer. Tagudhænget er endog meget bredt og gammeldags.

Herefter følger den gamle del af Palazzo Niccolini med 5 fag i 4 etager. Facaden er i lyst puds, men i stueetagen er der påsat kraftige grå stenkvadre i buer og langs kanter og hjørner. Vinduerne er i profilerede rammer og over andensalens sidder der fremspringende vandrette overliggere. Tagudhænget bæres af udskårne konsoller. Helt til højre blev der i 1800-tallet tilbygget et ekstra fag med en loggia i "gammel stil" og en firkantet butiksåbning i stueetagen. De første 5 fag har desuden over tagudhænget fået tilbygget en loggia som tagetage. Palæets store monumentalindgang findes i Via del Banco di Santo Spirito nr. 42.


Palazzo Niccolini på hjørnet af Via dell'Arco della Fontanella
og Via del Banco di Santo Spirito. - cop. Leif Larsson

Litteratur om Via dell'Arco della Fontanella:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 8.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 119.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - 1. edizione. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - (Biblioteca de Il Messagero).
- Volume Primo : A-D. --- side 123.
borgato.be: Via dell'Arco della Fontanella.
Info.roma: Via dell'Arco della Fontanella.
Rerum Romanarum: Via dell'Arco della Fontanella.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.5.2022 og sidst opdateret d. 14.6.2024