ANNAS ROM GUIDE
Santa Rita (tidligere: Santa Maria delle Vergini)

- En Rundgang i Kirken:

(Tallene i parantes henviser til Plan over Santa Rita)

KIRKENS YDRE:

Kirken ligger på et gadehjørne og har højre side ud mod Via dell'Umiltà, hvor der også findes 2 sideindgange. Den officielle adresse er da også i denne gade nr.83B.

Sidemuren (2) er ganske enkel i gult/okkerfarvet puds med bagest tilmurede og forrest tilgitrede vinduer med enkle, kvadratiske rammer i travertin. Den bageste dør har lidt mere bearbejdet karm og over døren et buet felt, der engang har huset en fresko. Den forreste dør, der ligger tæt på gadehjørnet, har blot en enkel rektangulær ramme.

FACADEN (3) ligger ud til Via delle Vergini, der som nævnt blev anlagt i perioden 1605-1621. Og mens Kirken stod færdig i 1636, blev facaden først opført i 1696 af arkitekten Matthia de' Rossi efter ønske fra Priorinden Suor Floridia Paracciani.

Facaden er i 2 etager, der hver er opdelt i 3 felter af 4 brede, flade, hvide stuksøjler med korinthiske kapitæler. De nederste hviler på et højt travertinpanel og de bærer en række brede bånd og gesimser, der rager trinvis ud over gaden. I det midterste felt findes den store indgangsportal med bred travertinramme under et trekantet gavlfelt, hvori der titter et lille englehovede frem. På et indskriftsbånd over døren står: "Ecclesia S. Ritae".

Facadens øverste etage gentager opdelingen fra den nederste, dog er det midterste felt her dobbelt så højt som sidefelterne, der er nærmest kvadratiske og afsluttes af en vandret stukgesims under en S-formet, svungen overkant. Midterfeltet indeholder et højt vindue i en rektangulær ramme med vandret overligger. Søjlerne, der omkranser midterfeltet, har korinthiske kapitæler og bærer en række smallere bånd, der afsluttes med et trekantet gavlfelt.

Muren mellem søjlerne er pudset op i samme gule farve, som sidemuren.

Det lille klokketårn rejstes i 1689.

Foto af Kirken Santa Rita i Via delle Vergini

KIRKENS INDRE:

Kirkerummet (5) er i form af et græsk kors med 2 sidealtre i højre og venstre korsarm og et dybere højalterkapel overfor indgangsdøren (4), som findes i den nedre korsarm. I korsets hjørner findes indgange til nogle mindre kapeller og sakristiet, hvorfra der er adgang til Klosterbygningen (1), der "omfavner" Kirken både mod Via delle Vergini og Via dell'Umiltà, der ligger på Kirkens højre side.

I Kirkens kuppel (6) har Michelangelo Ricciolini omkring 1695 malet scenen "Gloria del Paradiso" ("Paradisets salighed"). - Se foto!

Til højre for indgangen findes døren til det første siderum (7) med en trappe op til den øverste etage.

Foto af Kirken Santa Rita i Via delle Vergini

Det højre sidealter (8) har altertavle med motivet "Sant'Agostino e Santa Monica". Maleriet er udført af Pietro Lucatelli, som var af Pietro da Cortona's skole. - Se foto!

Vægge, hjørner og søjler er dekoreret med stuk og guld og bemalede marmorpartier, alt opdelt i mindre felter og friser. - Se foto!. Midt i den øverste frise ses til venstre et af de gitre, hvorigennem de klausurerede nonner kunne følge messen. - Se foto!

Selve alteret består af et marmoralterbord, og altertavlen flankeres af 2 røde marmorsøjler med korinthiske kapitæler, der bærer et bredt og fremspringende gavlfelt, hvorpå der i hver side sidder en stukengel.

Til venstre for alternichen findes døren til det andet siderum med Kirkens sakristi (9), hvor der hænger to malerier fra 1700-tallet: "Annunciazione" ("Bebudelsen") og "Crocefissione" ("Korsfæstelsen"), udført af en ukendt maler.

Foto af Kirken Santa Rita i Via delle Vergini

Den dybe højalterniche (10) med altertavlen "Santa Rita", udført af Arturo Ferretti i 1911, har i hver side en niche med en gips-statue af billedhuggeren Filippo Carcani, der også er mester for stukdekorationerne i loftet. I højre niche ses "Sant'Agostino" og i den venstre "San Giuseppe col Bambino" ("Josef med Jesus-Barnet").

Oprindeligt var det et andet maleri, der udfyldte altertavlens plads mellem de 4 søjler af flammefarvet marmor, der afsluttes af korinthiske kapitæler, som bærer et brudt, buet gavlfelt, hvorpå Gargani's stukengle hviler foran baggrundens halvirkelformede felt med de forgyldte solstråler og Helligåndens due i midten. Alteropbygningen blev udført af Matthia de' Rossi i 1681.

Faktisk er den nuværende altertavle den tredie i rækken, idet den første, der forestillede Mariae Himmelfart ("Assunta") og var udført af Andrea Camassei (eller iflg. Angela Negro af dennes nevø Giacinto Camassei), under renoveringen i 1681-1682 blev erstattet af endnu en "Assunta" malet af Ludovico Gimignani. Dette maleri blev imidlertid i 1911 flyttet til Kirken Santa Pudenziana og erstattet af den nuværende altertavle med motivet "Santa Rita", til hvem Kirken blev viet, da Confraternita della Santa Spina di Nostro Signor Gesù Cristo e Santa Rita da Cascia i 1904 overtog den. - Se foto!

Kapellets loft er udsmykket med fresken "Trinità" ("Treenigheden") af Ludovico Gimignani. - Se foto!

Foto af Kirken Santa Rita i Via delle Vergini

Til venstre for højalternichen findes døren til et af Kirkens siderum (11).

Det venstre sidealter (12) kaldes også "Cappella Florisante", fordi det var en vis Mercurio Florisante, som blev begravet her i 1639, der bekostede udsmykningen af dette alter. Florisante's våben kan ses på altrets sider.

Altertavlen (- Se foto!) er her et maleri af "Cristo e la Maddalena" ("Kristus og Maria Magdalene" i situationen Noli me tangere. Den er malet af Giovanni Battista Mercati og anbragt mellem de 4 søjler (bagest 2 flade og forrest to runde) i mørkt-flammet marmor med korinthiske kapitæler, der bærer en bred frise. Over denne er der en gesims med et firkantet gavldelt med et englehovede i midten og to mindre felter over søjlerne. Det midterste felt krones af et lille, brudt, buet gavlfelt under et kors.

På nichens højre væg ses en statue af Jesu Hjerte (- Se foto!) og til venstre for altret gravmælet for Carolina Costa Fabbri, der døde i 1918.

Som overalt i Kirken er vægge, hjørner og søjler er dekoreret med stuk og guld og bemalede marmorpartier (- Se foto!), alt opdelt i mindre felter og friser. Midt i den øverste frise ses til højre et af de gitre, hvorigennem de klausurerede nonner kunne følge messen. - Se foto!

Til venstre for højalternichen findes døren til endnu et af Kirkens siderum (13), der i 1912 blev indrettet til kapel for Madonna di Lourdes. Det er, traditionen tro for denne type kapeller, opbygget som en grotte efter ønske fra Carolina Fabbri, hvis gravmæle vi mødte i Cappella Florisante.

Kirkens indgangsvæg (14) ses et stort korparti, udskåret i træ og forgyldt. Det er dekoreret med hoveder af nonner.

Foto af Kirken Santa Rita i Via delle Vergini

---- Kort om Santa Rita ---- Mere om Santa Rita ---- Plan over Santa Rita ----- Fotos fra Santa Rita ----Flere fotos fra Santa Rita:
Højalterkapel
Altertavle på højalteret
Kirkeloft
Kuppelmalerier
Højre sidealter
Højre sidealter
Altertavle på højre sidealter
Gitter til klausur-området
Søjledekoration
Venstre sidealter
Altertavle på venstre sidealter: Noli me tangere
Venstre sidealter: Jesu Hjerte
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til Quirinalturen
Andre turforslag
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.1.2010 og sidst opdateret d. 8.10.2016