ANNAS ROM GUIDE
Orto Mercurelli

Et jordstykke ved nutidens Via Nazionale, Via Mazzarino og Via dei Serpenti kaldtes i tiden før deres anlæggelse "Orto Mercurelli".

Ejendommen var udlejet til "Padron Domenico" og grøntsagerne derfra blev solgt til de få beboere, der var i området.

Omkring 1885 blev jorden solgt og den store bygning, der huser Banca d'Italia's hovedsæde blev bygget herpå. Hermed forsvandt den sidste "vingård", som var tilbage indenfor murene.

Under fundament-arbejdet til nybyggeriet fandt man rester af gammelt byggeri på det 10.000 kvadratmeter store område. Der blev fundet rester af patricierhuse fra Kejser Hadrian's tid og et Alter med votivindskrifter viet til Guden Silvanus stammende fra Kejser Domitian's tid. Mellem de antikke husrester fandt man også rester af et middelalderligt marmorværksted, hvor marmoret fra de antikke bygninger på Forum og andre steder i området blev forarbejdet til nybyggerier og reparationer af Middelalderens beboelser. I et af rummene havde stenhuggeren opstillet en smuk statue af Antinoos, som nu findes i Banca d'Italia's samlinger.

Af de antikke husrester kan også nævnes: Domus Urani. Trib., Domus M. Publici. Nicerote, Domus C. Art. Germaniani, Domus M. Viri Lupi Iuliani, Domus T. Iuli. Frugi, Domus M. Iuli Aquilli Tretulli.

Hvor nu Via Nazionale fortsætter langs muren ind til Villa Aldobrandini, lå Constantins's Termer og tidligere end dem Domus L. Naevi Clementis lige ved Via Mazzarino. I gadekrydset lå Domus C. Hilari Romani på den anden side af en gammel gade, hvoraf der er fundet rester af brolægning. Måske var det en del af eller en sidegade til Antikkens Vicus Longus, Middelalderens Strada Lunga. De mange gamle murrester har sikkert stået til højt op i tiden mellem vinstokke og grøntsager i Orto Mercurelli.


Litteratur om Orto Mercurelli:
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 52ff.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 630.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.2.2004