ANNAS ROM GUIDE
Palazzo della Banca d'Italia

- Via Nazionale nr.66-69


Hovedsædet for Banca d'Italia ligger på Via Nazionale mellem sidegaderne Via Mazzarino og Via dei Serpenti. Den store bygning er opført i årene 1886-1892, efter at man i 1882 havde udskrevet en arkitektkonkurrence for at finde den bedste løsning på byggeriet. Vinderne blev arkitekterne Pio Piacentini og Gaetano Koch og det blev Koch's projekt, som til slut valgtes til udførelse.

Byggeriet startede i 1886 og under fundament-arbejderne fandt man masser af rester af gammelt byggeri på det 10.000 kvadratmeter store område, der tidligere udgjorde ejendommen Orto Mercurelli. Der blev fundet rester af patricierhuse fra Kejser Hadrian's tid og et Alter med votivindskrifter viet til Guden Silvanus stammende fra Kejser Domitian's tid. Mellem de antikke husrester fandt man også rester af et middelalderligt marmorværksted, hvor marmoret fra de antikke bygninger på Forum og andre steder i området blev forarbejdet til nybyggerier og reparationer af Middelalderens beboelser. I et af rummene havde stenhuggeren opstillet en smuk statue af Antinoos, som nu findes i Banca d'Italia's samlinger.


Palazzo delle Esposizioni på Via Nazionale

Gaetano Koch tegnede sin bygning i "Umbertinsk"- eller "Ny-renæssance"-stil. Den dækker som nævnt 10.000 kvadratmeter og er i 3 etager. Den lange hovedfacade ud mod Via Nazionale er udført i travertin fra Tivoli. Stueetagen har fremhævede sten og de 2 øvre etager har en lang række vinduer med buede gavlfelter på 1.salen og trekantede gavlfelter på 2. salen. Imellem vinduerne er der joniske og korinthiske søjler. Øverst oppe krones facaden af en kant, hvorpå der oprindeligt var opstillet to skulpturgrupper af N. Cantalamessa Papotti (1831-1910). De forestillede "La Finanza, L'Economia e La Legislazione" ("Finans, Økonomi og Lovgivning") og "L'Agricoltura, L'Industria e Il Commerico" ("Landbrug, Industri og Handel"). I hver side af facaden er der et let fremspringende portal-parti med 3 indgange og ovenover en lille balkon. På hver side af portalerne sidder der foroven et "skjold", det er Rom's, Firenze's Torino's og Savoia's skjolde

Indenfor er der en stor gård med en buegang i stueetagen og vinduer i 1500-tals stil på de øvre etager mellem joniske og korinthiske paraster. Der er en stor rigt dekoreret trappe, som fører op til 1.salen, hvor der findes en meget fin og interessant samling af antikke statuer, en orientalsk samling, tæpper og malerier fra forskellige epoker. Alt dette stammer hovedsageligt fra Den torinesiske industrimand Riccardo Gualino's samlinger, som i 1933 for en stor del blev overtaget af Den Italienske Stat. Det er også her, man kan se den Antinoos-statue, som blev fundet under byggeriet, samt en række votiv-statuer fra det 4.-2.århundrede før Kristus, et hovede forestillende Kejser Trajan og en buste af Kejser Commodus.

Her er imidlertid også nogle nyere ting, for eksempel et maleri af Santa Caterina tilskrevet Francisco de Zurbaràn (1598-1664) og et der forestiller "Il Trionfo di Galatea" af Paolo de Matteis fra ca. 1700 samt en buste udført af Antonio Canova: "Testa di Corinna" og meget andet.


Litteratur om Palazzo della Banca d'Italia:
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 52ff.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 630.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
Rione I: Monti. Del 4: side 8, 68ff.
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990.
- side 263.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22
Politikens kulturguide - Rom. Politikens Forlag, 2000.
- side 348.

Fotos fra Banca d'Italia
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.2.2004 og sidst opdateret d. 29.2.2004