ANNAS ROM GUIDE
Horti Bellaiani ifølge gamle tegninger og kort:
Horti Bellaiani set fra nord (nutidens Piazza della Repubblica)
Horti Bellaiani set fra nord (nutidens Piazza della Repubblica): her løb en mur nogenlunde midt på pladsen og omtrent der, hvor Fontana delle Naiadi står idag, stod indgangsportalen til Kardinal Du Bellay's landsted. Indenfor befandt der sig en smuk anlagt park, som mod syd afgrænsedes af den gamle ydermur fra Diocletian's Termer, hvor nr.2 og nr.5 er de to gamle runde hjørnebygninger, nr.3 er de to bygninger, hvor der antagelig var biblioteker, nr.4 var selve Kardinalens villa, som var indrettet i den halvcirkelformede mur, på det sted hvor senere Kirken Santa Caterina d'Alessandria kom til at ligge, indtil den blev nedrevet og Via Nazionale blev anlagt. Syd for ydermuren strakte resten af Horti Bellaiani sig ned til omkring nutidens Via Firenze.
Horti Bellaiani set fra syd op mod ruinerne af Diocletian's Termer
Området omkring Horti Bellaiani set fra syd op mod ruinerne af Diocletian's Termer. Efter Kardinalens død opkøbtes en del af jorden af Caterina Nobili Sforza, som opførte to kirker og et kloster derpå: Kirken Santa Caterina d'Alessandria, der antagelig blev indrettet i Kardinalens tidlige villa på det sted, hvor idag Via Nazionale munder ud i Piazza della Repubblica. Og Kirken San Bernardo i den vestlige runde hjørnebygning i Termekompleksets sydlige ydermur ud mod nutidens Via XX Settembre. Ved siden af kirken lå det tilhørende kloster.
Området hvor Diocletian's Termer lå i Antikken
Området hvor Diocletian's Termer lå i Antikken, det er de nederste sorte mure på billedet - med de to runde hjørnebygninger og den halvcirkelformede exedra i midten - som kom til at udgøre en del af Horti Bellaiani, der gik oppe fra Via Orlando og Via delle Terme di Diocleziano og ned mod billedets underkant hvor nutidens Via Firenze løber.
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - sidst opdateret 3.9.2003