ANNAS ROM GUIDE
Piazza San Clemente

er en plads på Monte Celio's nordside mellem Via Labicana og Via di San Giovanni in Laterano. Her ligger kirken San Clemente, men hovedporten er sjældent åben, i stedet går man ind af en sidedør i Via di San Giovanni in Laterano.

På pladsen, der er opkaldt efter kirken måske til minde om Pave Clemens I (90-99? efter Kristus), kan man se San Clemente's smukke indgangsportal, hvor søjlerne bæres af løver og tyre. Gennem denne portal fra det 12. århundrede kommer man ind i en fire-længet søjlegård, som er opbygget akkurat som en romersk villas søjlegård.

Den nuværende kirke fra det 12. århundrede er bygget ovenpå en ældre fra det 4. århundrede, som var bygget ovenpå en bygning fra kejsertiden... Alle disse bygninger kan besøges i kirken!

Tidligere skal der her op ad indgangen til San Clemente også have ligget en lille kirke eller kapel viet til San Servolo, som ifølge Gregor den Store tilbragte mange år med at sidde ved San Clemente og bede om almisser og som ved sin død blev begravet her.

Her i nærheden skal der også før det 15. århundrede have ligget en gammel kirke for Santo Pastore, en helgen som aldrig har eksisteret, men i navnet "Pastor Sanctus" helliggør selve præstegerningen, og næsten alle de gamle tituli har mindelser om dette.

I antikken lå her en fornem villa Domus Clementis, hvor der var indrettet et meget smukt mithræum, som man kan se under kirken. En af husets ejere blev kristen og indrettede et bedehus, en titulus, i huset. Denne blev senere ombygget til en kirke, som senere blev fundamentet for en ny kirke.

På den anden side af pladsen lå det kejserlige møntværksted "Moneta Caesaris", det blev oprettet her af Kejser Vespasian (69-79 efter Kristus) til erstatning for det tidligere værksted i Juno Moneta's Tempel på Capitol.


Fotos fra området
Kort over området
Bøger/links om Piazza San Clemente
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside