ANNAS ROM GUIDE
Ponte Palatino
Mere om Ponte Palatino


Fra romersk tid har der på dette sted været en bro, først en træbro ved navn Pons Sublicius, som dog nok har ligget lidt mere mod nord, og allerede i året 174 før Kristus ved vi, at romeren Manius Aemilius Lepidus byggede en bro med stensokler og træoverliggere, senere i 142 før Kristus lod Publius Scipio og Lucius Nummida trædelene erstatte af en stenkonstruktion.

Denne bro havde i antikken navnet Pons Aemilius med tilnavnet "Maximus", fordi det var den største af de romerske broer (på italiensk fik den navnet Ponte Emilio (massimo)). Dette navn beholdt den til året 872. Den har iøvrigt haft mange navne: Pons Maior, Ponte Leonino, Ponte Santa Maria, Ponte Rotto, Ponte Fulvio, Ponte Senatorio, Ponte Consolare, Ponte Palatino.

Idag ligger der kun nogle rester tilbage af den gamle bro, der nu kaldes Ponte Rotto ("den ødelagte bro"), mens der på samme sted i midten af 1800-tallet blev bygget en ny bro: Ponte Palatino.

Dette var nødvendigt, da den gamle bro efterhånden ikke mere kunne klare den tiltagende trafik og var meget ødelagt, og selvom man havde erstattet det manglende stykke af den med en gangbro, var dette ikke sikkert, fordi floden "gnavede" sig ind i stenbropillerne og der var fare for sammenstyrtning.

Man byggede en meget enkel bro af respekt for alle de historiske mindesmærker, som ligger omkring dette sted, og for ruinerne af den antikke bro og udmundingen af det antikke Rom's store kloak Cloaca Maxima, som kan ses på hver side af den nye bro.

Desværre skete der nogle beregningsfejl ved konstruktionen af den nye bro, så det blev nødvendigt at rive 2 af de gamle brobuer ned for at kunne færdiggøre Ponte Palatino.

Under broens jernbropiller samledes straks røvere og tyveknægte, som her havde glimrende skjulesteder og politiet havde deres problemer med at finde frem til disse. Senere flyttede forbryderne dog andre steder hen og stedet er nu ganske roligt.

Ponte Palatino blev også stedet, hvor kampe mellem gadebander fra Trastevere på den anden side af floden og Testaccio udfoldedes, de såkaldt "sassaiole", hvor det under slagsmålene føg med stenkast og der berettes om mange - også alvorligt - sårede, men dog ikke om nogen døde.


Kort over området
Bøger/links om Ponte Palatino
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside