ANNAS ROM GUIDE
Via delle Quattro Fontane
Denne lange, lige gade går fra en dalsænkning til en anden op over en stejl højderyg med en fantastisk udsigt på toppen. Det er en af de mest spændende gader i Rom, både på grund af sin udsigt, sit bakkede forløb, sin historie og sin bebyggelse, men samtidig også en af de mest trafikerede.

Via delle Quattro Fontane har navn efter de 4 fontæner ("quattro fontane"), der pryder gadekrydset på gadens højeste punkt på toppen af Quirinalhøjen (se foto). Men tidligere hed den Strada Felice og udgjorde en del af den lange forbindelsesvej mellem de store kirker i højkvartererne, som Pave Sixtus V lod anlægge i 1585-86.

Via delle Quattro Fontane går fra Piazza Barberini nede i dalsænkningen nedenfor Colle Quirinale. Her fortsætter den Via Sistina, som kommer ned over fra Monte Pincio og støder ud i pladsen ved Via del Tritone. Parallelt hermed støder sidegaden Via degli Avignonesi til ovefor den brede Via Barberini og så begynder Via delle Quattro Fontane ellers at stige op mod højtoppen.

På venstre side ligger Villa Barberini's ejendom i hele gadens længde, men på højre side støder først Via Rasella til og senere en stikvej til Via dei Giardini, der løber rundt om Quirinalhøjen og munder ud oppe på Via del Quirinale.

På højtoppen finder vi det store kryds, hvor gaderne Via del Quirinale og Via XX Settembre krydser Via delle Quattro Fontane. Kan man komme afsted med det i den voldsomme trafik heroppe, kan man få nogle flotte, lange kig: mod nordøst ad Via XX Settembre ud til Moses-Fontænen og Porta Pia, mod sydvest ad Via del Quirinale ned til Piazza del Quirinale med de store statuer af Castor og Pollux, mod nordvest ad Via delle Quattro Fontane og Via Sistina op ad Monte Pincio til Kirken Trinità dei Monti med obelisken foran, og endelig mod sydøst ad Via delle Quattro Fontane og Via Agostino Depretis til Piazza dell'Esquilino med obelisken foran den store apsis til Kirken Santa Maria Maggiore på denne højtop.

Fontænerne i krydset (se foto) er også værd at betragte, de er alle udført i slutningen af 1580'erne, da vejen blev anlagt og Pave Sixtus V gav tilladelse til grundejernes brug af vand fra den nye akvædukt Acqua Felice, hvis de på denne måde hjalp med at udsmykke og udbygge det nye kvarter han ønskede skabt.

Mod Via del Quirinale ligger på højre hånd på Palazzo Galloppi og her forestiller statuen i fontænen en personifikation af "Styrken", "La Fortezza" (se foto) (nogle mener, der er en statue af gudinden Juno). På venstre hånd ved Via XX Settembre er der på Palazzo Barberini's ejendom opstillet en personifikation af "La Fedeltà", "Troskaben" (se foto) (nogle mener, at der er en statue af gudinden Diana), der tilskrives Pietro da Cortona.

På den anden side af krydset ligger til højre på Via del Quirinale Kirken San Carlino og i dennes mur findes en personifikation af floden Tiberen (se foto). På det venstre hjørne ligger Palazzo Mattei/Albani/Del Drago og her er fontænen udsmykket med en personifikation af floden Arno (se foto) (nogle mener Aniene, andre at det er Nilen på grund af det løvehovede, der ses bag flodguden). Bygningerne ud til gaden hører for de flestes vedkommende til Palazzo Del Drago.

På denne side begynder Via delle Quattro Fontane at gå nedad mod dalsænkningen mellem Quirinal og Viminal, den gamle Vallata di San Vitale, hvor nutidens Via Nazionale løber. Næsten helt nede støder sidegaden Via di San Vitale til fra sydvest. Den følger forløbet af den antikke gade Vicus Longus, der løb gennem dalen, men i et meget lavere niveau end idag, som det kan ses af Kirken San Vitale nede i Via Nazionale. Gadenivaeuet blev væsentligt hævet og nivelleret, da denne gade blev anlagt i 1870'erne.

På den anden side af Via Nazionale fortsætter Via Agostino Depretis den gamle Strada Felice's forløb op på Esquilinhøjen.


Prøv en tur ad Via delle Quattro Fontane i årene efter den blev anlagt som Strada Felice.


Litteratur om Via delle Quattro Fontane:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 176.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 742f.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.16.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti. del 4: side 70f.

Fotos fra gaden
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.25.4.2004 og sidst opdateret d.28.4.2004