ANNAS ROM GUIDE
Roseto di Roma

Mere om PREMIO ROMA:


Den internationale præmieuddeling "Premio Roma per Nuove Varietà di Rose" ("Premio Roma for nye rosensorter") finder sted hvert år i maj måned. Også Danmark har flere gange deltaget her og hjemtaget præmier for nye rosenarter.

To år før den endelige bedømmelse modtager Roseto di Roma de planter, der skal konkurrere om den prestigefyldte Premio Roma. I de følgende to år sørger de til Rosenhaven tilknyttede gartnere for at pleje, iagttage og vurdere plantens vækst, udvikling og egenskaber.

Den særlige "permanente Jury" kommer på jævnlige besøg for ved selvsyn at notere sig plantens evne til genblomstring, dens resistens over for sygdomme, dens stil og andre detaljer, som siden danner grundlag for en planteteknisk bedømmelse i et på forhånd givet pointsystem.

På selve præmieringsdagen træder den internationale Jury sammen og giver deres æstetiske bedømmelse af planten, som derpå sammenholdes med den permanente Jury's tekniske bedømmelse. På denne måde når man frem til den vindende rose.

Den første konkurrence blev afholdt i den gamle RosenhaveColle Oppio i 1933 og man fortsatte her indtil 1940, hvorpå krigen afbrød de internationale konkurrencer. Under krigen blev den gamle Rosenhave meget skadet, men derefter blev den genopbygget på Aventinhøjen og i 1951 genoptog man konkurrencen om Premio Roma, som er en vigtig begivenhed indenfor rosenudviklingen.

Oprindelig blev planterne opstillet i 2 kategorier, en for italienske roser og en for udenlandske roser. Fra 1953 har man imidlertid sammenlagt de 2 kategorier til én.

Foto fra Roseto di Roma stierne gengiver den jødiske syvarmede lysestage

- Læs mere om: Roseto di Roma, Rosenhavens historie og Rosensamlingen -

Litteratur om Roseto di Roma:
C'è una Roma che non sai. (I tesori di Airplane). Bologna, Airplane, 2006.
- side 174f.
Rome Art Lover: Days of peace: In the Rose-garden of Rome.
Pjece fra Comune di Roma: Il Roseto Comunale di Roma.. Redazione: Patrizia Montagna, Salvatore Ianni, Antonello Santelli. Roma, Assessorato alle politiche ambientali e agricole, Dipartimento X, 200?.

Fotos fra Rosenhaven
Kort over området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.5.2007 og sidst opdateret d. 19.5.2007