ANNAS ROM GUIDE
Piazzetta di Testa Spaccata

Denne lille plads eksisterer ikke mere, men i 1600-1800-tallet lå den i den nordvestlige del af Forumdalen i udkanten af bydelen Quartiere Alessandrino, som blev jævnet med jorden, da man i 1930'erne anlagde den nye fascistiske paradegade Via dell'Impero (nutidens Via dei Fori Imperiali).

Pladsen lå nedenfor Capitolhøjen ved området Piè di Mercato (i syd) og gaderne Via di Marforio, den tidligere Ascesa Leonis Prothi, (fra vest), Via di Testa Speccata (fra nord), Via di San Lorenzo in Ascesa (fra øst) og Via delle Chiavi d'Oro (fra syd).

"Testa Spaccata" betyder "Det flækkede hovede" og navnet skyldes et marmorhovede med en stor revne, som fandtes opsat på eller indemuret i en husvæg. Det drejede sig om et kvindehovede, som idag findes i Museo Nazionale Romano.

På pladsens sydside lå den gamle kirke San Lorenzo de Ascesa. Pladsens areal dækkede omtrent den lille nordvestlige exedra fra Trajan's Forum. Bagved denne, på pladsens vestside, lå der en række taberner fra Kejser Trajan's tid opad Capitol-højens skråning. Ruinerne af disse dannede grundlag for den bebyggelse, som sammen med resten af området forsvandt under Via dei Fori Imperiali og pladsen øst for det store Monumento di Vittorio Emanuele II.


Litteratur om Piazzetta di Testa Spaccata:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione X, Campitelli, del 3: side 12.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.

Kort over området
Kort over områdets antikke ruiner
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.2.2007