ANNAS ROM GUIDE
Via Bonella

Denne gade eksisterer ikke mere, men i 400 år løb den tværs over Forumdalen fra Forum Romanum til Subura-området gennem bydelen Quartiere Alessandrino, som blev jævnet med jorden, da man i 1930'erne anlagde den nye fascistiske paradegade Via dell'Impero (nutidens Via dei Fori Imperiali). Et ganske kort vejstykke mellem Via dei Fori Imperiali og Forum Romanum er dog bevaret til idag, hvor det kaldes Via del Curia.

Via Bonella havde navn efter Kardinal Michele Bonelli, også kaldet Cardinale Alessandrino fordi han var fra Alessandria, som var den der sørgede for at den tidligere så sumpede og usunde Forumdal blev drænet og gjort beboelig, så bydelen Quartiere Alessandrino kunne opføres. Sergio Delli fortæller, at gaden kom til at dække en bæk med svovlholdigt vand, som løb over dalen og som også er omtalt af Ovid, og at en del af akvædukten Acqua Felice på sin vej mod Campidoglio løber på denne strækning.

Via Bonella startede som nævnt ved Forum Romanum, hvor den løb mellem kirkerne Santi Luca e Martina og Sant'Adriano mod øst, krydsede Via Salara Vecchia, mødte Via del Priorato fra nord, krydsede Via Alessandrina og derpå mundede ud i Via di Tor de' Conti, hvorefter gadeforløbet fortsatte som Via Baccina.

I Via Bonella nr. 44 havde kunstnersammenslutningen Accademia di San Luca på et tidspunkt lokaler.


Litteratur om Via Bonella:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 187.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 3: side 6..
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi, del 8: side 81,104.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.

Kort over området
Kort over områdets antikke ruiner
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.1.2007 og sidst opdateret d. 15.1.2007