ANNAS ROM GUIDE
Via Baccina
Via Baccina
Via Baccina er en parallelgade til Via della Madonna dei Monti, der løber lidt længere mod syd, og som denne udgår Via Baccina fra Via di Tor de' Conti lige over Kejser-Fora'ene ud for buen Arco dei Pantani, som fungerede som adgang til Augustus' Forum gennem den høje støtte- og brandmur, som Kejseren havde ladet bygge til at skærme sit nyopførte Forum mod brandene i Subura-området.

På sin vej mod øst støder den lille Via degli Ibernesi til fra nordvest og derpå Via del Garofano fra syd. Lidt længere fremme er det Via di Sant'Agata dei Goti og Via dei Neofiti, der støder til fra henholdsvis nord og syd, og derpå åbner blindgyden Via del Grifone sig mod nord. Endelig støder Via Baccina ud i Via dei Serpenti ud for Piazza della Madonna dei Monti for på den anden side af pladsen at fortsætte forløbet som Via degli Zingari.

Ud til Via Baccina lå på et tidspunkt en gade kaldet Via della Croce Bianca med henvisning til Johanniternes bygning "Casa dei Cavalieri di Rodi" ved Via di Tor de' Conti. Også det nu forsvundne herberg med navnet "Ad Crucem Militensem" henviser til korset i Johanniternes våben.

I begyndelsen af 1800-tallet lod en vis Emanuele Marini indrette et lille kapel viet til "Santissima Vergine Addolorata" i en tidligere hølade i gaden. Her holdt lægbroderskabet "Confraternita della Santissima Vergine Addolorata" til i en årrække, indtil kapellet blev lukket. Nogle flade søjler med doriske kapitæler og en mindeplade med teksten "In honorem B. Virginis Perdolentis" angiver stedet.

I 1881 lå der i gaden en skole for kadetter og officersaspiranter.

Via Baccina er en smal gade og en tur igennem den er en tur op af bakke og ned af bakke, undervejs kan man se:

Et lille gadealter i nr.1, det er resterne af et tidligere meget tilbedt og berømt undergørende Madonna-billede.

Et andet gadealter udgøres af et rundt terracotta-relief med Jomfru Maria, Josef og Jesus-Barnet opsat på en husvæg.

I nr.20 lå tidligere det "Collegio Irlandese", som har givet navn til sidegaden Via degli Ibernesi.

Omtrent udfor Via del Garofano ligger på nordsiden indgangen til et stort lokalt marked. Da man opførte det i 1934, fandt man rester af mosaikgulve fra 2 romerske huse fra Kejser Augustus' tid. Senere overgik ejendommen til Augustinermunkene ved Kirken Santa Maria del Popolo og kaldtes "Giardino degli Agostiniani". I 1943 eksproprieredes grunden og den overdækkede markedsplads i typisk fascistisk byggestil ("stile littorio") blev opført.

I nr.32 er der en mindeplade om skuespilleren Ettore Petrolini (1886-1936), som boede her.

I nr.34 er der et smukt hus i rokoko-stil.

For enden af gaden ligger på sydsiden bagvæggen til Kirken Madonna dei Monti. Udsmykningen af et af dennes kapeller bekostedes af en vis Andrea Baccini, hvis familie ejede flere huse i gaden, som fik navn herefter.

Via Baccina

Litteratur om Via Baccina:
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti. del 3: side 42,44,154,162.

Fotos fra området
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.8.2005 og sidst opdateret d. 8.10.2006