ANNAS ROM GUIDE
Via Pietro Peretti

--- Se til venstre for nr. 49 på Kort over Trastevere-Turen ---

Pietro Peretti, efter hvem denne gade er opkaldt, var en berømt keniker og farmaceut, der levede fra 1781 til 1864 og fra 1805 arbejdede i det gamle Farmacia Focchetti på Piazza di Santa Maria di Trastevere, som han efter den gamle apotekers død overtog og lod skifte navn til Farmacia Peretti (idag Farmacia Rellecati).

Via Pietro Peretti løber dog ikke i nærheden af Piazza di Santa Maria in Trastevere, men meget længere mod øst, i Trasteveres nordøstlige hjørne, hvor den løber næsten parallelt med Tiberen og flodboulevarden Lungotevere Ripa, fra denne gade i nord og ned til tværgaden Via Augusto Jandolo i syd. Længere sydpå videreføres gadeforløbet af Vicolo di Santa Maria in Cappella.

Gaden hed tidligere Vicolo dei Vascellari, krukkemagernes gyde, fordi disse håndværkere var særlige talrige her i området, som det også kan ses af navnet på parallelgaden Via dei Vascellari. Men allerede tidligere var gaden bebygget; man har fundet adskillige rester af mindre ejendomme, taverner, forretninger og beboelse i hele gadens længde.

EN TUR GENNEM VIA PIETRO PERETTI:

Gaden starter i nord ud for den brede boulevard langs floden: Lungotevere Ripa. På højre side ligger en benzintank på den åbne plads, der er opstået mellem Via Peretti og Via dei Vascellari, da nogle gamle huse på stedet blev revet ned i forbindelse med Lungoteveres anlæg i 1876-1926. Inden da gik gaden helt op til flodbredden ud for Ponte Rotto, også kaldet Ponte Senatorio, hvoraf der idag kun er få rester tilbage. I stedet for benzintanken stod her en gammel kirke, San Salvatore a Ponte Rotto, samt nogle tilbyggede gamle huse.

gadens østside var der overfor Kirkens apsis en lille, åben plads og en vej, der gik ned til floden. Området her på østsiden bestod derefter af urtehaver og vingårde med spredte bygninger, det hele indrammet af mure på stykket fra den åbne plads og ned til sidegaden Vicolo della Scalaccia, hvor idag kun den vestlige del op til Via dei Vascellari er tilbage.

Idag står her på østsiden af Via Peretti en lang bygning fra 1800-tallet. Huset, der har 11 fag ud mod Lungotevere Ripa, har en sjov trekantet facon. Mellem Lungotevere og Via Peretti er facaden ganske smal og udgør kun 1 fag, hvorefter ejendommen bliver bredere og har 2 fag til Via Peretti. Bygningen har 6 etager og en smukt udskåret marmortagudhæng, hvorover der muligvis er en tagetage eller -terrasse. Facaden er opbygget med stenkvadre i de nederste 2 etager og med stenmønstret lyst puds i de øvre etager. Vinduerne ud mod hjørnet og flodboulevarden har på anden-, tredie- og fjerdesalen brede rammer og vandrette overliggere, mens de øverst oppe og på de underste etager ingen særlige rammer har. Facaden ud mod Via Peretti er noget anderledes, da man her har sparet på udgifterne - og udsmykningen. Tagudhænget har ingen udskæring, vinduerne ingen særlig rammeudsmykning og selv stenmønstret i stukken er sparet væk. Kun nogle smalle, etageadskillende lister bryder den enkle facade. Hovedingangen findes naturligvis i Lungotevere Ripa, nærmere betegnet nr. 6. Efter de 2 fag laver facaden et knæk indad med endnu 2 fag, hvorefter den fortsætter det nu smallere hus med 5 fag, som ligger bagved en lavere garagebygning med taghave ud til gaden.

vestsiden af Via Pietro Peretti ses som nævnt først den lave benzintank og bag denne et lille stykke teglstensmur, som stammer fra det gamle, nedrevne hus. Ved siden af står en 2-fags ældre bygning i 5 etager. I stueetagen er der et bilværksted i den gamle buede portåbning. Ellers har facaden ingen særlig udsmykning og er også i ret dårlig stand. Ejendommen er hjørnehus til den meget, meget smalle gyde, ja nærmere smøge, som kaldes Vicolo dei Vascellari og forbinder Via dei Vascellari med Via Peretti.

Det modsatte, sydlige hjørnehus har en ganske smuk og spændende facade ud mod gyden, der på dette sted er en anelse bredere end længere mod vest. En bred, lodret stenkvaderkant dækker hushjørnet, facaden i stueetagen har et groft mønster af stenkvadre i pudsen, der på de 2 øvre etager har en flot mørkerød farve. Vinduerne er høje, i brede rammer og med vandrette overliggere. Ud for venstre vindue på førstesalen sidder en smuk marmorbalkon båret af fint udskårne konsoller og med 3 korsformede udskæringer på langsiden og en på hver kortside. Tagudhænget er båret af kraftige stenkonsoller og ovenover har man fået plads til en smuk tagterrasse. Huset har 2 fag ud mod gyden med en bred, buet portåbning under balkonen. Hovedindgangen findes derimod i Via Peretti, hvortil ejendommen har ialt 5 fag, som er opdelt med 3 fag i en facade svarende til den ud mod gyden. Herefter følger 1 fag i et lille mellemhus, der er en etage lavere og afsluttet af en balustrade med udskæringer som på balkonen. Endelig følger der en fremspringende, 1 fag bred, høj tårnagtig bygning med 1 vindue på førstesalen og øverst en lille loggia med 4 hjørnesøjler , der bærer et kraftig fremspringende tag. Også heroppe ses den korsformede udskæring i balustraden. Ejendommen har gadenummer 32 og har en meget speciel hovedingang, der består en af en trappe, som starter i gadeplan ud for facadens tredie vindue fra højre og fortsætter forbi det fjerde fag og op til tårnbygningen, hvor indgangsdøren sidder under et lille halvtag.

En lavere, 2-etagers bygning i enkel lyst puds med få vinduer og en på midten udragende støttemur står her inden et langt stykke gammel, dårligt vedligeholdt teglstensmur, der gemmer på værksteder (gadenummer 30) i ét plan med taghaver på toppen.

Herefter følger der endnu en lille sidegade fra vest: Vicolo della Scalaccia.

Overfor de ovennævnte mure står også en række lave garagebygninger med taghaver på taget. I det hele taget er der utrolig meget grønt, der titter ud fra alle tage og hjørner i denne noget glemte, men meget charmerende gade. Bygningen her i nr. 21 er velholdt og pudset op i en lys rød okker farve, som går igen på facaden af det bagvedliggende hus med 4 fag vinduer i 4-5 etager og tagterrasse. Nogle flere fag ligger sammen med yderligere en garage trukket lidt mere tilbage, så gaden overfor sidevejen slår et lille knæk mod øst.

Dette knæk er forårsaget af den fremtrædende plads, som huset på sydhjørnet af Vicolo della Scalaccia har. Man kan her fra Via Peretti se det yderste venstre fag ud mod sidegaden, hvortil der ialt er 3 fag i 3 etager. En velholdt, ældre ejendom med smukke facadedetaljer. En lodret række stenkvadre dækker hushjørnet, ligesom stenkvadre i buer danner rammer om døre og vinduer, der er anbragt over vandrette etageadskillelsesbånd i stuk. Over det smalle tagudhæng anes en overbygget etage med taghave. Der er som nævnt 3 portåbninger i stueetagen og 3 fag store vinduer på hver etage, men mellem disse er også anbragt mindre, kvadratiske vinduer uden rammer. Facaden er pudset op i en lys gul farve. Ud mod Via Peretti har ejendommen 3 brede, tilmurede portåbninger og 3 fag vinduer med samme rammer af stenkvadre. Efter den lodrette række af disse sten, der markerer husets afslutning, er der tilbygget et smallere fag med en smal indgangdør i gadenummer 30. Her er vi så omtrent ud for den fra øst kommende sidegade Via Ripense.

østsiden af Va Peretti aflsuttes husrækken inden Via Ripense af et hushjørne i 2 etager beklædt med travertinfliser under endnu en tagterrasse. Bag denne lave forbygning rejser der sig et 5-etagers hus med tagterrasse og facade i mørke teglsten. Ejendommen har 4 fag ud mod Via Peretti og 2 fag ud mod Via Ripense.

Ud for denne sidegade er vestsiden af Via Peretti i flere plan. Kørebanen er i samme plan som den hele tiden har været, men fortovet og dermed husenes stueetage er hævet lidt over en meter for at udjævne højdeforskellene i området. Husene herudtil er lave 2-etagers bygninger, det første (mod nord) meget smalt med kun et fag og lidt lavere end det næste, som har 7 fag vinduer på førstesalen under tagterrassens blomsterflor. Det midterste er erstattet af en altan, hvorunder hoveddøren sidder (nr.29). I stueetagen til højre er der 2 store, firkantede portåbninger i brug som forretning og værksted. Til venstre er der et enkelt lignende i nr. 28.

Hjørnehuset på Via Ripense's sydside (og Via Peretti's østside) er en stor moderne bygning i 6 etager med tagetage, -terrasse og høj kælder. Facaden på de nedre etager er beklædt med travertinfliser, mens den ovenover er pudset med en mørk okker farve. Smalle etageadskillelsesbånd ses under anden- og femtesalens vinduer. Førstesalens vinduer har brede travertinrammer, mens de øvrige vinduer er i enkle, uanselig rammer. Huset har 3 fag ud mod Via Ripense og et afrundet hjørne med en bred indgangsdør ud mod Via Peretti, hvortil ejendommen har 3 fag.

Naboejendommen her på østsiden af Via Peretti ligger lidt tilbagetrukket bag et smalt haveanlæg. Dette hus har 3 fag - i stueetagen dog 5 med en indgang i midten - og 3 etager under en tagterrasse. Det har frit hjøne med en indkørsel til den bagvedliggende gård over mod en lille, gammel, lav værkstedsbygning i kun ét plan, med 3 fag mod indkørslen og en indgangsdør ud mod Via Peretti. Den sidste del af gaden udgøres her af den gamle mur rundt om forpladsen til Kirken Santa Maria in Cappella.

vestsiden af Via Peretti's sidste stykkestår der dels - ovenpå det forhøjede fortov - en 2-etagers, lav bygning med 6 fag i den lystpudsede mur, der har 2 indgangsdøre med numrene 25 og 27; dels en højere og mere detaljeret udsmykket bygning, som her er placeret nede i selve kørebanens plan. Dette hus danner hjørneejendom mod Via Augusto Jandolo og er et nydeligt, omend ikke så velholdt, palæ fra 1900-tallet i den stil, som italienerne kalder "liberty", men også kendes som Art Nouveau eller Jugendstil. Huset har 4 etager og en høj kælder. Facaden har travertinfliser forneden og derpå et højt stykke med stuk, som er mønstret med striber. I dette sidder de 2 stueetagevinduer med brede, buede overkarme, samt hoveddøren med vandret overligger hvilende på smalle konsoller. Ovenover er facaden pudset i en lys farve og alle vinduer er på de forskellige etager udsmykket på forskellig vis. Rammerne om førstesalens har sidesøjler og felter herover med farvede mosaik indlagte felter under vandrette overliggere. Andensalens vinduer har en underkarm båret på små konsoller og toppes af en liste med stukrelieffer, mens trediesalens vinduer faktisk er små, brede balkoner med franske altaner, alle i brede stukrammer. Tagudhænget er meget bredt og båret af talrige snoede metalarme. Huset har ud mod Via Jandolo 5 fag med samme udseende.

Via Pietro Peretti slutter her - med Via Augusto Jandolo på venstre side, mod vest, og muren der beskytter forpladsen til den lille, gamle kirke Santa Maria in Cappella, på højre side, mod øst. Længere fremme, mod syd, fortsætter gadeforløbet i den smalle Vicolo di Santa Maria in Cappella.

 

Litteratur om Via Pietro Peretti:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
- Del II: Tavole e Indici: Kort nr.25.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1982.
- Rione XIII, Trastevere, del 3: side 174, 192.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 34 (før de nyeste fund).
Info.roma.it: Via Pietro Peretti.

Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Kort over området
Tilbage til turen
Fotos fra turen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.8.2017 og sidst opdateret d. 7.8.2017