ANNAS ROM GUIDE
Valle Murcia

eller: Murcia-dalen, eller: Vallis Murcia

lå i antikken i den dalsænkning, hvor Circus Maximus blev bygget.

Valle Murcia, den brede dal mellem Palatin og Aventin, antikkens Vallis Murcia var allerede fra tidlig tid et sted, hvor man dyrkede skytsgudinderne for kornafgrøder og høst, Seia, Segetia og Tutilina. Der var et underjordisk alter for gudinden Consus, der vistnok var gudinde for kornkamre og plantet korn og iflg traditionen indførte Romulus til hendes ære fester hvert andet år "Consualia'erne", som blev fejret i Valle Murcia med konkurrencer og væddeløb, som fra gammel tid forbandtes med agerbrugs-guderne, der gerne lod sig formilde af disse opvisninger, som samtidig tjente til at styrke de unge mænds mod.

Der har fundet hestevæddeløb sted i Murcia-dalen fra de første kongers tid, ja fra Roms grundlæggelse og dette førte til at Tarquinius Superbus (ca.534-509 før Kristus) grundlagde Circus Maximus.

I år 493 før Kristus indviede man et tredobbelt tempel for frugtbarhedsguderne Ceres, Liber og Libera og forøgede dermed antallet af frugbarhedsguddomme i egnen omkring Circus Maxmimus.


Fotos fra Valle Murcia
Kort over området
Bøger/links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside