ANNAS ROM GUIDE
Via della Greca

går nedenfor Aventin fra Lungotevere Aventino til Via dell'Ara Massima di Ercole.

Navnet genkalder den institution, som hed "Schola Graeca", dannet af grækere, der var flygtet under ikonoklasmen, billedstormene under Leo Isauricus.

Der var dengang mange grækere, som slog sig ned i området omkring Piazza della Bocca della Verità, så hele Tiberbredden på det sted blev kaldt "grækerbredden": "Ripa Graeca" og den græske koloni her omtales allerede før det 4. århundrede.

Under architraven i kirken Santa Maria in Cosmedin sidder der en marmortavle med relief af en hånd, der velsigner på græsk maner med tommelfingeren holdt sammen med ringfingeren.Også denne tavle er et minde om den græske kolonis tilstedeværelse her.

Senere slog en anden græsk koloni sig ned i Campo Marzio-området.

Udtrykket "schola" tolkes forskelligt, måske skal det henvise til den retorik-skole, som S.Agostino en tid holdt her på stedet.

I et dokument fra 1342 nævnes en lille kirke S.Gregorio de Grecis som et kapel til Santa Maria in Cosmedin. Den må have ligget her i nærheden af Schola Graeca og Via della Greca.

Området blev omlagt i 1886 og tabte herved meget af sit gamle miljø, da Niccolo I's gamle palads blev revet ned og Via della Bocca della Verità blev udvidet i 1935, hvorved det gamle Asilo di S.Galla forsvandt.


Fotos fra området
Kort over området
Bøger/links om Via della Greca
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside