ANNAS ROM GUIDE
Via Marmorata

går mellem højene Aventin og Testaccio fra Pizza dell'Emporio ved Tiberen til Piazza Porta San Paolo.

Navnet stammer fra de store lagre af marmor, som blev bragt til Rom med skib ad Tiberen eller via landevejene gennem Porta Trigemina, den nuværende Porta San Paolo.

Her ved havnen oplagredes sten og marmorblokke inden videresalg eller forarbejdning.

Vejen kaldtes tidligere Via del Gobbo (Den Pukkelryggedes Vej) efter en apoteker, som havde forretning her og andre kaldte den Via delle Sette Vespe (De 7 Hvepse's vej) efter dekorationerne på Arco di San Lazzaro (San Lazarus Buen).

Efter de gamle sagn var det her, at de begivenheder, som Virgil beretter om i VIII bog af Aeneiden, fandt sted, her at Aeneas gik i land og mødte Kong Evander.


Kort over området
Bøger/links om Via Marmorata
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside