ANNAS ROM GUIDE
Milano-ediktet

I foråret 313 udstedte Kejser Constantin den Store i Milano et edikt, der gjorde Kristendommen til en tilladt religion i Romerriget. Det omtales også som "Tolerance-ediktet".

Året før, i 312, havde han besejret Kejser Maxentius ved Saxa Rubra og Ponte Milvius ved Tiberen nord for Rom og var dermed blevet enehersker over Vestriget. Sin sejr tilskrev Constantin Kristendommen og han kaldte straks Kejseren over Østriget, Licinius, til et møde i Milano, hvor de skulle indgå aftaler, som skulle besegles af Licinius' bryllup med Constantin's søster Constantia.

Dette fandt muligvis sted allerede i februar 313, hvor Licinius måtte anerkende Constantin som den øverste Kejser og Kejser over Vestriget. Her tiltrådte Licinius også det edikt om Kristendommens ligestilling som fri religion, som Constantin tidligere havde udsendt, samt tilføjelsen om at al kirkelig ejendom, som tidligere var blevet konfiskeret, nu skulle tilbagegives til Kirken.

Milano-ediktet blev således vedtaget af både Øst- og Vestrigets Kejser, samt Kejser Licinius' underkejser Maximinus Daja. Samtidig gjorde Constantin det i ediktet klart, at Kristendommen var den af ham personligt foretrukne religion og at det var den og dens tilhængere, der kunne regne med hans støtte.

Milano-ediktet havde en forløber i det "Tolerance-edikt", som Kejser Galerius udstedte i 311, hvor han ophævede Kejser Diocletian's forbud mod Kristendommen og anerkendte den kristne gud som ligestillet med de andre af Staten anerkendte guder.

Efter ediktets udstedelse blev det nu muligt for de kristne at praktisere deres religion offentligt og åbent og ikke mere skjule den i hjemmene eller afsidesliggende begravelseskapeller. Og med Constantin's kirkebyggeri, der startede straks efter, blev Kristendommen snart endnu mere synlig.


Litteratur om Milano-ediktet:
Christensen, Torben: Romermagt, hedenskab og Kristendom, en kulturkamp. Gad, 1970.
- side 198ff.
Christiansen, Erik: Romersk historie. Aarhus Universitetsforlag, 1995.
Medieval Sourcebook: Galerius and Constantine: Edicts of Toleration 311/313
Wikipedia: Edict of Milan.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Årstal og kronologi
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.7.2004