ANNAS ROM GUIDE
Leon Battista Alberti - italiensk arkitekt

1404?-1472


Leon Battista Alberti blev muligvis født i Genova den 18. Februar 1404, som søn af Lorenzo di Benedetto degli Alberti, der kom fra en fornem familie, som deltog i forskellige magtstridigheder i Firenze og derfor var blevet forvist fra denne by. Der findes dog flere forskellige angivelser af Leon Battista's fødselsår, nemlig 1398, 1404, 1408 og 1414, ligesom det også er muligt, at fødebyen var Venedig.

Selvom Leon Battista, ligesom sin yngre broder Carlo, blev født i et uægteskabeligt forhold inden faderens ægteskab med en florentisk adelskvinde, fik han en god og alsidig opdragelse, som unge adelsmænd fik på den tid. Ud over fægtning, ridning og lignende fik han også en god skoleuddannelse i Padova med undervisning i latin, græsk og italiensk. Herefter fortsatte Leon Battista med studier i kirkeret ved Universitetet i Bologna. Uheldigvis døde faderen på dette tidspunkt og Carlos og Leon Battistas videre skæbne blev lagt i hænderne på onklen Riccardo Alberti.

I de følgende år blev Leon Battista flere gang alvorligt syg og var lige ved at måtte opgive sine studier, men tog dog en doktorgrad deri , da han var 24 år gammel.

Allerede som 20-årig havde han imidlertid skrevet en komedie og han færdedes nu i kredse, hvor han havde mange venner blandt tidens førende humanister. Han kom endog i forbindelse med Pave Martin V, der pressede Styret i Firenze til at ophæve familiens forvisning, således at Leon Battista kunne tage dertil efter 1428. Også her skaffede han sig mange venner blandt kunstnere og lærde. I peridoen 1428-1432 foretog han flere rejser til udlandet.

Han fik nu flere forskellige embeder, blev Pavelig Abbreviator og Prior for Klosteret San Martino i Gangalandi i Toscana. Leon Battista blev også Sekretær for Biagio Molin, som var Patriark i Grado, og da denne rejste til Rom under Pave Eugen IV, fulgte Alberti med.

Opholdet i Rom i 1432-1434 gjorde stort indtryk på Leon Battista, der beundrede de antikke bygningers størrelse og udførelse og beklagede deres ødelæggelse. Følgen heraf blev, at han begyndte at studere arkitektur og at forsøge sig som maler og billedhugger.

Disse nye interesser kunne han anvende efter hjemkomsten til Firenze, hvor han omgikkedes byens førende kunstnere og de sammen diskuterede arkitekturens og kunstnens principper. Han skrev hurtigt flere værker om emnet: "Elementi di pittura", "La statua", "Della pittura libri III".

I de følgende år fortsatte han med at skrive og han var fortaler for at man skulle bruge det italienske sprog i litteraturen i stedet for latin. Imedens bragte hans Sekretær-job ham til Bologna, Venedig og Ferrara, hvor han knyttede venskab med Leonello d'Este, der overtog magten efter sin fader i 1441. I 1439 gjorde Pave Eugen IV Leon Battista's onkel, Alberto degli Alberti, til Kardinal.

I 1443 udgav Leon Battista Alberti sit store værk om familien "Della Famiglia" og samme efterår vendte han tilbage til Rom i Pavens følge. Her fandt han en velynder i Kardinal Prospero Colonna og hans anseelse ved Pavehoffet steg. I 1447 blev Nikolaus V Pave. Ham kendte Alberti sandsynligvis fra studietiden i Bologna og det er muligt, at de sammen har diskuteret Pavens byggeprojekter. I hvert begyndte Leon Battista at blive efterspurgt som arkitekt, både i Rom og andre steder i Italien. Også under den senere Pave Pius II (1458-1464), som ligeledes var en ungdomsbekendt, steg Alberti's indflydelse. Han fulgte med Paven til Mantova i 1459 og blev her en tid for at arbejde for Lodovico Gonzaga.

Da Paul II blev Pave i 1464, fyrede han alle Abbreviatorerne, og Leon Battista Alberti levede herefter i Rom som privatmand, hvor han undgik jagten på humanisterne i 1468. Han fortsatte sine skriverier og virkede som arkitekt i både Firenze og Mantova.

Leon Battista Alberti døde i Rom på et tidspunkt før 25. April 1472. Af hans malerier og skulpturer er der desværre intet bevaret. Derimod findes der stadig nogle af hans arkitektoniske værker og hans mange skrifter: Della pittura libri III, De punctis et lineis apud pictores, Elementi di pittura, Prospettiva, De statua, De re aedificatoria Lib. X, I cinque ordini architettonici, samt poetiske og moralsk-filosofiske værker.

 

Af Leon Battista Alberti's værker i Rom kender vi:

Kirken Santa Maria Maggiore: kassetteloftet er tegnet af Alberti, udført af Giuliano da Sangallo og afsluttet af Antonio da Sangallo.

Restaurering af Akvædukten Aqua Vergine.

 

 

Litteratur om Leon Battista Alberti:
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Leipzig, Seemann, 1907-1950.
Elmquist, Carl Johan: Italiens litteratur. København, Gad, 1975.
- side 74-77.
Info.roma: Leon Battista Alberti.
Answers.com: Leon Battista Alberti.
Britannica.com: Leon Battista Alberti.
L'uomo del Rinascimento: The Renaissance man Leon Battista Alberti... .

Storia dell'Arte: Leon Battista Alberti (engelsk tekst).
Storia dell'Arte: Leon Battista Alberti (italiensk tekst).
Wikipedia: Leon Battista Alberti (engelsk tekst).
Wikipedia: Leon Battista Alberti (italiensk tekst).


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.10.2010