ANNAS ROM GUIDE
Carbonis-familien

Carbonis-familien eller Carboni-familien var en af Roms finere familier, der omtales i byen fra det 12. til det 16.århundrede. De havde ejendomme i Rione Monti og på Monte Magnanapoli.

I slutningen af det 12.århundrede byggede Gildo (eller Gildone eller Gilido) Carbonis et fæstningstårn på nogle gamle ruiner vest for Via Biberatica, som antagelig stammede fra nogle taberner i forbindelse med Trajan's Marked. Tårnet kaldtes derfor Torre Gildo(ne) de Carbonis; idag kendes det som Torre dei Colonnesi eller Torre Colonna efter de senere ejere Colonna-familien, som Gildo Carbonis havde forbindelse eller slægtskab til.

I det 13.århundrede nævnes Familien Carbonis som ejendomsbesiddere i Rione Monti og på et tidspunkt i dette århundrede har de - enten frivilligt eller hårdt presset - måttet overlade tårnet til Colonna-familien, der lå i evige stridigheder med Orsini-familien og Caetani-familien og de paver, som valgtes fra disse familier.

Giovanni (Iohannes) Carbone var i 1403 "aurifex", guldsmed, med forretning i nærheden af Peterskirken. Han var far til sønnen Pietro.

En anden Giovanni (Iohannes) Carbone tilhørte en napoletansk slægt, som slog sig ned i Rom under paverne Urban VI (1378-1389) og Bonifacius IX (1389-1404). Man ved med sikkerhed kun navnene på 3 af hans, måske flere?, børn: Caterina, Francesco og Guglielmo.

Både Francesco di Giovanni og Guglielmo di Giovanni Carbone, sønner af Iohannes Carbone fra Napoli, blev Kardinaler.

Pietro, søn af Iohannes Carbonis fra Rione Monti nævnes i 1404 som ejer af et stykke jord udenfor Porta del Popolo. Det var sandsynligvis ham, der var far til nedennævnte Rita. Han var omkring 40 år i 1422.

I 1428 blev Rita di Pietro di Giovanni Carbone fra Rione Monti gift med Filippo di Bartelluccio Porcari, medlem af en anden af tidens bedste familier. Blandt bryllupsvidnerne var andre adelige, såsom Giacomo Orsini, Antonio Colonna og Giacomo Colonna. Det er dog ikke helt sikkert, hvorledes slægtskabet i denne gren af Carbone-familien har været. Rita blev mor til Paolo, Gentile og Agapito di Filippo Porcari, som i 1474 brystede sig af, at han på moderens side nedstammede fra den kendte Gnaeus Papirius Carbo, der var konsul ikke mindre end 3 gange i årene 85, 84, og 82 før Kristus.

I 1429 blev en Paolini Carboni conservatore på Campidoglio og i 1527 bestred Stefano Carboni dette embede.

Ved Processionen med billedet af Il Salvatore ved Festa dell'Assunzione i 1464 var der fra Rione Monti tilmeldt som deltagere: Paulus de Carbonibus og Iordanis de Carbonibus. Paulus (Paolo Carboni) blev imidlertid senere streget af listen, mens Iordanus (Giordano Carboni) deltog på andet skift på strækningen fra "Sancte Marie Nove" til "Turris de Subura".

I 1474 opstod der en strid mellem Carboni-familien og Caterina Colonna om tilbagebetaling af en medgift til datteren Battista Colonna, som var blevet enke efter Mattia Carboni.

Ved Processionen med billedet af Il Salvatore ved Festa dell'Assunzione i 1484 var der fra Rione Monti tilmeldt Stefanus Iordani de Carbonibus (Stefano di Giordano Carboni) som deltager i første skift, som gik fra Capella del Salvatore til Kirken Santa Maria Nova.

I samme Procession i 1488 deltog Stefano di Giordano igen i første skift på samme rute som 4 år tidligere. Samme år skulle Antonius Macthie de Carbonibus (Antonio di Matteo Carboni) have deltage fra Rione Colonna, men han var afgået ved døden inden den fastsatte dag.

Carbonis-Familien giftede sig ind i andre fine familier, som Crescenzi- og Brancaleoni-familierne og slægten fortsatte med forgreninger i Velletri og Napoli. I slutningen af 1500-tallet uddøde den romerske gren.

Carbonis-familiens våben har sølvfarvet bund med et bredt, rødt bånd, der løber fra det øverste venstre til det nederste højre hjørne.


Litteratur om Carbonis-familien:
Albero Genealogico: Welcome to the Carbone-Montes family tree.
Modigliani, Anna: I Porcari. Storia di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1998.
- side 39, 44, 45, 106, 153, 154, 162, 171, 194, 256, 260, 266, 267, 463, 499.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 201.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.8.2007