ANNAS ROM GUIDE
Cuccini-familien

11.-17-århundrede

Familien Cuccini eller Cuocini nedstammer fra den tyske adelsmand Marianello, som kom til Rom i 1046 under Kejser Henrik III, for hvem han kæmpede mod normanneren Gisulfo, som havde besat Benevento.

Familien, hvis tyske navn var Cuezle, bosatte sig i Rom og flere familiemedlemmer bestred høje poster i byen, for eksempel som kommandanter eller ambassadører.

I 1500-tallet ved man, at de havde en ejendom nedenfor Magnanapoli i Via dei Taroli. Desuden havde de et hus i Campo Marzio-kvarteret og et gravkapel i Kirken San Lorenzo in Damaso.

Af familiens medlemmer kender vi:

Marianello der fulgte Kejser Henrik III og bosatte sig i Rom.

Cuccino der var Kaptajn i Sciarra Colonna's hær i 1323.

Mariano der skrev et værk om afgørelser ved kirke-domstolen, La Sacra Rota, og havde forskellige høje hverv under Pave Julius II (1503-1513). Han blev sendt som pavelig ambassadør til Venedig og udnævnt til Prokurator for det økumeniske Koncil i Lateranet i 1512.

Mariano der havde titel af Conservatore di Roma.

Brødrene Alessandro og Girolamo der i 1567 blev adelige.

Marco Antonio der i 1600-tallet var Biskop i Imola.

I begyndelsen af 1700-tallet uddøde familien Cuccini.

Familiens våbenskjold har blå baggrund med 2 jagthunde i sølv. De står på bagbenene med forpoterne fægtende mod hinanden og de har brede, røde halsbånd på. Over hundene er der en stjerne og nederst 3 kugler i guld.

Litteratur om Cuccini-familien:
Carpaneto, Giorgio: I vicoli di Roma. 3.edizione. Roma, Newton Compton editori, 1995.
- side 245.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 292.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.1.2007