ANNAS ROM GUIDE
San Gerardo Maiella - helgen

1726-1755


Gerardo Maiella blev født den 6. April 1726 i Muro Lucano i Syditalien i en almindelig familie, hvor faderen var skrædder, men døde meget tidligt.

Gerardo kom så til at tjene hos Biskop Claudio Albini i Lacedonia og følte sig snart selv draget mod et liv i religionens tjeneste.

Efter Biskoppens død i 1744 søgte Gerardo at blive optaget i Cappuciner-Ordenen, men blev afvist på grund af et skrøbeligt helbred.

I 1748 kom der imidlertid en gruppe Redemptorist-præster ud i Gerardo's fødeby og deres prædikener gav ny næring til hans ønske. Han insisterede sådan på at blive optaget i denne Orden, at det til sidst lykkedes.

I 1752 aflagde han Ordensløfterne til Sant'Alfsonsode' Liguori, stifteren af Congregazione del Santissimo Redentore.

Gerardo var, trods sit dårlige helbred, utrættelig i sit religiøse arbejde, arbejdet i de klostre, hvortil han blev sendt, sine bønner og bodsøvelser.

Desuden viste det sig, at der omkring ham opstod mirakler, og hans ry for dette bredtes snart.

Det fortælles blandt andet, at han reddede en fiskerbåd fra forlis ved at gå på vandet og trække båden med dens mandskab i land.

Ved sine gode gerninger, sin venlighed og gode humør blev Gerardo meget populær og folk af alle lag flokkedes om ham, når han bevægede sig rundt som tiggermunk på sin indsamlingsrute.


San Gerardo Maiella - cop. Santiebeati.it
Ill.: Cop. Santiebeati.it

Han oplevede dog også mørke stunder. Engang var der en kvinde, der anklagede ham for at have haft et forhold til hende. Gerardo ville ikke svare på sådanne anklager og affandt sig med den straf, som han fik pålagt. Efter en tid trak kvinden imidlertid sin påstand tilbage og Gerardo blev renset.

En anden historie fortælles også om Gerardo. Han havde været på besøg hos en familie og der efterladt sit lommetørklæde. Datteren i huset løb efter ham for at aflevere det, men Gerardo bad hende beholde det, fordi det en dag kunne være hende til gavn. Så gik der flere år, Gerardo var allerede for længst død og barnet vokset op og blevet gift. Hun skulle nu føde, men var nær ved at dø under forløsningen, da hun kom i tanke om Gerardo's lommetørklæde og fik det lagt på sin smertende mave. Straks forsvandt smerterne og fødslen fortsatte uden problemer.

Gerardo Maiella boede i Redemtorist-Klosteret Materdomini i Caposele, da han måtte gå til sengs med sygdommen tuberkolose, dengang også kaldet svindsot eller tæring. Selv under hans sygdom udvirkede han mirakler, men til slut kom døden til ham den 16. Oktober 1755.

Først 80 år efter Gerardo's død påtænkte man at kåre ham som helgen og først den 29. Januar 1893 startede processen med hans saligkåring af Pave Leo XIII. Og først den 11. December 1904 blev han helgenkåret af Pave Pius X.

San Gerardo Maiella er beskytter af gravide kvinder - man mindes hans hjælp ved ovenfornævnte fødsel - og af mødre og børn.

San Gerardo Maiella ligger begravet i Kirken ved Klosteret Materdomini, men han dyrkes også mange andre steder. Især bruger nybagte mødre at opsøge hans altre for at takke for veloverståede fødsler.

Helgenens festdag er den 16. Oktober.

San Gerardo Maiella - cop. Santiebeati.it
Ill.: Cop. Santiebeati.it

Litteratur om San Gerardo Maiella:
Cattabiani, Alfredo: Santi d'Italia : vita, leggende, iconografia, feste, patronati, culto. Milano, (Rizzoli), BUR Saggi, 2.ed., 2007. (Biblioteca Universale Rizzoli, Saggi). Vol.1 : A-G.
- side 459-465.
Cerinotti, Angela: Atlante della storia della Chiesa: Santi e beati di ieri e di oggi. Demetra, 1. edizione, 1999.
- side 288.
Pierrard, Pierre: Dizionario dei nomi e dei santi. Gremese editore, 2003.
- side 102.
Catholic Encyclopedia: St Gerard Majella.
Enrosadira: San Gerardo Maiella.
Saints.SQPN.com: Saint Gerard Majella.
Santi e beati: San Gerardo Maiella.
Wikipedia: Gerardo Maiella (italiensk tekst).
Wikipedia: Gerard Majella (engelsk tekst).
Wikipedia: Gerhard Majella (tysk tekst).

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.10.2011 og sidst opdateret d. 31.10.2011