ANNAS ROM GUIDE
San Simone Stock - helgen

13.århundrede

Simon Stock var født i England, måske i Aylesford i Kent omkring 1165, og kaldes derfor også Simon Anglus. Vi kender dog ikke meget til hans tidligste år, inden han omkring 1247 blev General-Prior i Karmeliter-Ordenen.

Senere fortællinger beretter, at han som kun 12-årig søgte ensomheden i eremit-livet og at han senere blev omrejsende prædikant, indtil han blev bekendt med Karmeliter-Ordenen, der på det tidspunkt blev indført i England. Han skal som Karmelitermunk have rejst i Italien og været i Rom samt i Det Hellige Land, hvor han skal have tilbragt flere år på Karmels Bjerg.

Det fortælles også, at San Simone Stock i 1251 havde et syn, hvor Jomfru Maria viste sig for ham og sagde: "Tag dette skapular ("skulderstykke"). Enhver der dør iført dette, vil ikke komme i Helvede. Det er et symbol på Frelsen, en beskyttelse mod farer og et løfte om fred". Skapularet er godkendt og velsignet af Kirken og er en slags miniatureudgave af Karmelitermunkenes ordensdragt. Det består af 2 små, rektangulære tøjstykker af brunt uldklæde, som er sammenhæftede af 2 bånd og bæres over skuldrene. På det ene tøjstykke er der et billede af Kristus og på det andet et af Madonna del Carmine.

Som General-Prior arbejdede San Simone Stock på at konsolidere Karmeliterne i England og i disse år lagdes grunden til flere afdelinger i Cambridge (1248), Oxford (1253), Paris (1260) og Bologna. Han skal også have forfattet 2 hymner til Jomfru Maria.

San Simone Stock døde omkring 1265 i Bordeaux og da pilgrimme, som besøgte hans grav, berettede om mirakler, blev han snart genstand for en lokal dyrkelse. Tilnavnet Stock fik han tilsyneladende først hundrede år efter sin død.

I det 15.århundrede opstod de forskellige fortællinger om helgenens liv, måske sammenvævet med beretninger om andre helgener med navnet Simon, og herefter bredte dyrkelsen af San Simone Stock sig hastigt i det 15. og 16.århundrede og mange knyttede sig til Karmeliter-Ordenen og blev bærere af skapularet.

San Simone Stock fremstilles i sin Karmeliter-klædning med skapular og med en flamme som symbol på Skærsilden. Meget hyppige er malerier af helgenen, som modtager skapularet af Jomfru Maria. Giambattista Tiepolo har blandt andet malet et, hvor San Simone Stock modtager det store skapular af Madonna, mens Jesus-Barnet på hendes skød rækker det lille skapular til Santa Teresa d'Avila, en senere Karmelitanerinde.

San Simone Stock fejres den 16. Maj. Hans ben hviler idag i Klosterkirken i Aylesford, hvortil de blev flyttet fra Bordeaux i 1951.

Litteratur om San Simone Stock:
Cerinotti, Angela: Atlante della storia della Chiesa: Santi e beati di ieri e di oggi. Demetra, 1. edizione, 1999.
- side 188f.
Giorgi, Rosa: Santi. Electa, ristampa 2003.
- side 341ff.
The Penguin Dictionary of Saints. Penguin Books, 1982.
- side 311f.
Pierrard, Pierre: Dizionario dei nomi e dei santi. Gremese editore, 2003.
- side 198.
Catholic Encyclopedia: St. Simon Stock.
Santi e Beati: San Simone Stock..


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.9.2007 og sidst opdateret d. 5.12.2011