ANNAS ROM GUIDE
Santa Verdiana - helgeninde
ca.1182-1236/42

Santa Verdiana fødtes omkring år 1182 i Castelfiorentino. Der hersker lidt usikkerhed om hendes navn, da hun nogle steder kaldes Veridiana eller Viridiana, men hun stammer antagelig fra den kendte Attavanti-familie.

Santa Verdiana blev som ung pige sendt til sin rige købmandsonkel for at hjælpe ham med regnskaber og husholdning. Hun havde dog mere tilbøjelighed for religiøse sysler og ville gerne hjælpe de svage, syge og fattige, hun mødte.

Det fortælles, at hun på et tidspunkt, hvor der var knaphed på korn, uddelte onkelens opmagasinerede korn til de fattige. Da onkelen opdagede, at hans lager var tomt, blev han ude af sig selv af raseri, men dagen efter opdagede han, at hans lager atter var fyldt op. Gud havde gjort dette mirakel for at belønne Verdiana for hendes næstekærlighed og tro.

Noget senere foretog Verdiana en pilgrimsrejse til Santiago da Compostela i Spanien og til apostelgravene i Rom, hvorefter hengav hun sig til sit kald (omkring 1220). Hun lukkede sig inde i et eneboerhus ved floden Elsa, hvor hun derpå levede i 34 år i et trangt rum. I væggen var der et ganske lille vindue, hvorigennem hun kunne modtage den smule mad, hun havde behov for, og hvorfra hun kunne deltage i messen.

I 1221 besøgte San Francesco d'Assisi hende og muligvis optog han hende blandt sine nonner i den tredje orden, "Le Terziarie Francescane", men det vides ikke med sikkerhed ligesom man heller ikke er sikker på, om hun blev optaget i Vallombroso-Ordenen.

Santa Verdiana døde omkring år 1236-42 og traditionen fortæller, at alle kirkeklokker i Castelfiorentino gav sig til at kime i hendes dødsstund. Hun ligger begravet i Kirken Santa Verdiana i Castelfiorentino.

Santa Verdiana dyrkes især i Toscana og fejres den 1. februar.

I Rom kan man se et maleri af helgeninden sammen med en af hendes meget senere slægtninge, Bernardo Attavanti, i Cappella di Santa Verdiana i Kirken San Bernardino da Siena. Ved Santa Verdianas fod optræder der på maleriet 2 slanger. Legenden fortæller nemlig, at Gud engang sendte 2 slanger for teste helgenindens udholdenhed. I det samme kapel er der også malerier af Santa Verdiana's død og hendes ophøjelse til Himmelen.

Links og Litteratur om Santa Verdiana:
Cerinotti, Angela: Atlante della storia della Chiesa: Santi e beati di ieri e di oggi. Demetra, 1. edizione, 1999..
- side 165.
Pierrard, Pierre: Dizionario dei nomi e dei santi. Gremese editore, 2003.
- side 213.
Enrosadira: Santa Verdiana.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.12.2005