ANNAS ROM GUIDE

Den thebaiske Legion - soldaterhelgener

Den thebaiske Legion, på italiensk: "La Legione Tebea" eller "Legione tebana", var ifølge legenden en legion af soldater fra den ægyptiske by Thebais (Theben), som i år 287 eller 302 efter Kristus af Kejser Maximian blev sendt ud mod de kristne i Gallien. Soldaterne i legionen nægtede imidlertid at kæmpe mod deres kristne "brødre" og hele gruppen blev derfor sammen med deres anfører Mauritius nedhugget ved byen Agaunum, nutidens Saint-Maurice-en-Valais i den schweiziske Kanton Valais (Wallis) den 22. Juni.

Dagen for denne massakre kaldes i Danmark "De 10.000 Ridderes Dag" og den fejres stadig rundt omkring i verden i den katolske Kirke. I byen Saint-Maurice organiseres der hvert år en procession, hvor helgenernes relikvier frembæres.

Legenden "Passio Acaunensium martyrum" stammer fra Biskop Eucherio af Lyon (på fransk: Eucher de Lyon), som levede i midten af det 5.århundrede. Det lader til, at den ikke har noget hold i virkeligheden, for i 302 havde Constantin den Store endnu ikke vundet sig magten i hele Romerriget, og af kristne, der som følge af deres religion var imod drab og krig, var der i hæren på det tidspunkt ikke særligt mange. Der er dog det gran af sandhed, at Kejser Maximian i 286 startede en ekspedition til Gallien mod bagauderne, nogle galliske bønder, som havde gjort oprør mod Kejser Diocletian og af hvilke i hvert fald nogle var kristne.

Antallet af helgener blandt de 10.000 riddere er med årene steget. I starten nævnedes blot nogle få stykker, heriblandt legionens leder Mauritius, San Maurizio, men efterhånden tæller man omkring 400 navne, blandt andre San Candido, San Essuperio og San Vittore. (Liste over flere navne på www.santiebeati.it)

I Kanton Valais dyrkedes de 10.000 riddere fra meget gammel tid. Den version af legenden, som man kender idag, stammer fra det 9.århundrede, men kulten er meget ældre og stammer måske fra det 4.århundrede, hvor en vis San Teodulo lod opføre en basilica, som stadig eksisterer, hvor helgenernes relikvier kunne opbevares.

I 1572 lod Grev Emanuele Filiberto af Savoia nogle af San Maurizio's relikvier flytte fra Saint-Maurice til Torino, hvor de idag findes i Cappella della Sindone. Savoia-familien anser San Maurizio for deres skytshelgen, ligesom han er det for den ridder-orden, som familien indstiftede i 1434 og som fra 1572 kaldes Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Også mange soldaterkorps, heriblandt Alpejægerne, regner San Maurizio for deres beskytter.

Særligt i områderne i Norditalien, Valle d'Aosta og Piemonte, samt i Frankrig, Tyskland og Schweiz, spredtes San Maurizio-kulten og her byggedes mange kirker viet til denne helgen.

Litteratur om Den thebaiske Legion:
Cerinotti, Angela: Atlante della storia della Chiesa: santi e beati di ieri e di oggi. Demetra, 1999.
- side 50.
I Cristiani e il servizio militare : testimonianze dei primi tre secoli. A cura di Enrico Pucciarelli. Bologna, EDB : Edizioni Dehoniane Bologna, Ristampa 2008. (Biblioteca Patristica)
- side 313-314.
Giorgi, Rosa: Santi. (Dizionari dell'Arte). Milano, Electa, ristampa 2003.
- side 279, 280.
The Penguin Dictionary of Saints. Penguin Books, 1982.
- side 35.
Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten. Legende und Darstellung in der bildenden Kunst / von Hiltgart L. Keller. 4. durchgesehene und ergänzte Auflage. Stuttgart, Philipp Reclam, 1979. (Universal-Bibliothek, 10154).
- side 374, 475.
NewAdvent.org: Catholic Encyclopedia: Agaunum.
Runeberg.org: Salmonsens konservationsleksikon. 2. udgave. Bd. XXIII T-Tysk frisindede Parti: Thebaiske Legion.
Santi e beati: San Maurizio, Candido, Essuperio, Vittore e compagni. Martiri della Legione Tebea.
Wikipedia: Theban Legion (engelsk tekst).
Wikipedia: Massacre de la légion thébaine (fransk tekst).
Wikipedia: Legione tebana (italiensk tekst).
Wikipedia: Thebaische Legion (tysk tekst).


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.3.2012