ANNAS ROM GUIDE
Kejser Titus

Titus Flavius Vespasianus, almindeligvis kaldet Titus (på italiensk: Tito), var kejser i årene 79-81 efter Kristus som efterfølger af sin fader Kejser Vespasian (69-79).

Titus blev født i år 41 efter Kristus som den ældste søn af Titus Flavius Vespasianus, som havde opnået Kejser Claudius' bevågenhed på grund af sin dygtighed i hæren i Germanien og under erobringen af Britannien. Claudius (41-54) lod derfor den unge Titus opdrage sammen med sin egen søn Britannicus og de to jævnaldrende drenge blev gode venner. Da Britannicus blev forgivet i år 55, blev også Titus syg i længere tid.

Kejser Nero (54-68) satte ikke stor pris på Vespasian, som i år 63 blev sendt til Afrika som statholder, hvor han i år 66 fik overdraget kommandoen over den romerske hær i Judæa, hvor det jødiske oprør ulmede. Sønnen Titus fulgte sin fader som officer.

Også Titus havde udmærket sig i hæren i Germanien og Britannien og da hans fader i år 69 blev udråbt til kejser, overtog Titus kommandoen i Judæa og belejrede og indtog Jerusalem i år 70. Til minde om denne sejr rejste han Titusbuen på Forum Romanum.

Titus havde del i Kejser Vespasian's kejsermagt under hele dennes regering, han var 7 gange konsul og fik som noget nyt også kommandoen over Prætorianergarden. Hvor hans fader var meget økonomisk, vandt Titus stor popularitet ved at afholde mange offentlige udgifter og ved sin store gavmildhed, så hans broder Domitian senere overtog riget med en nærmest tom pengekasse.

Sammen med sin fader arbejdede han på at udviske mindet om den sidste forhadte kejser af Det Julisk-Claudiske Hus, Kejser Nero, og hvor denne havde rejst sit pragtpalads Domus Aurea på skråningen af Colle Oppio lod Kejser Titus indrette sit Bade-anlæg og han fuldendte faderens byggeri af Colosseo, som han indviede i år 80 på det sted, hvor Nero havde anlagt en kunstig sø.

Fader og søn restaurerede ligeledes sammen Porta Maggiore, den tidligere Porta Prenestina, som var bygget i år 52 af Kejser Claudius.

Da Vespasian døde i år 79 påbegyndte Titus opførelsen af Vespasian-Templet på Forum og han lod også opstille fontænen Meta Sudans ved siden af det sted, hvor Constantin-buen nu står.

Det var under kejser Titus's regeringstid, at Vesuv havde sit store udbrud, der helt begravede byerne Pompeji og Herculaneum. Da kejseren hørte om katastrofen, ilede han straks til området og lod uddele penge til de ramte familier og organiserede redningsarbejde og genopbygning af boligområderne. Samtidig udbrød der en stor brand i Rom, hvor Capitol og en stor del af Marsmarken i tre dage hærgedes af ilden. Også her trådte Titus til med penge, så templer og andre bygninger kunne genopføres.

Kejser Titus var først gift med Arrecina Tertulla og efter hendes død med Marcia Furnilla med hvem han fik en datter, Flavia Julia. I sin ungdom havde han i Judæa et meget seriøst kærlighedsforhold til den 13 år ældre jødiske Julia Berenice, søster til jødernes konge Herodes Agrippa II. Dette forhold afbrød han dog med stor smerte, da hans fader døde og han stod alene med kejsermagten.

Titus døde i år 81 efter kun 2 års regering og blev efterfulgt af sin broder Domitian, som længe havde prøvet at sætte hæren op imod ham for selv at blive kejser.

Bøger/links om Kejser Titus
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - sidst opdateret 4.7.2003