ANNAS ROM GUIDE
Pave Urban IV
1261-1264
efterfulgte Pave Alexander IV og blev selv efterfulgt af Pave Clemens IV

Efter Pave Alexander IV's død i Viterbo den 25. Maj 1261 samledes kardinalerne der og og brugte tre måneder på at vælge en ny pave. Der var nemlig ingen af dem, der var i stand til at mønstre så mange tilhængere og stemmer, at han kunne blive valgt, og til sidst så de sig nødt til at vælge én udenfor deres egen kreds.

Valget faldt på franskmanden Jacques Pantaléon, eller Giacomo Pantaleone som han kaldes på italiensk, der var biskop i Jerusalem, men tilfældigt var tilstede i Viterbo på dette tidspunkt.

Jacques Pantaléon kom af beskedne kår, han var søn af en skomager i byen Troyes, hvor han var født omkring år 1200. Han fik mulighed for at studere i Paris og derpå blev han præst og senere ærkediakon. Under Pave Innocens IV (1243-1254) blev han udnævnt til Biskop i Verdun og pavelig gesandt i Tyskland. Hans gode diplomatiske evner og hans religiøse engagement fik Pave Alexander IV til i 1255 at bruge ham som pavelig gesandt i Jerusalem, hvor han senere blev udnævnt til patriark.

Den nye pave blev paveviet den 4. September og tog navnet Urban IV. Da der til stadighed var uroligheder og opstande i Rom, fik han fik aldrig mulighed for at drage ind i Rom og blive indsat i sit embede i San Giovanni in Laterano.

I stedet opholdt Paven sig i forskellige byer udenfor Rom, hvor han forsøgte at passe Kirkens anliggender, der blandt andre handlede om hvorvidt kejserarvingen Konrad 4.'s halvbroder Manfred skulle være konge af Sicilien, om hvem der skulle være byen Rom's civile overhovede, senator, og om hvem der skulle have kejserkronen: Richard af Cornwall eller Alfons af Castilien.

Urban IV udnævnte op mod 14 kardinaler, blandt andre sin nevø Pantaléon Anchier di Troyes.

Den 9. September 1264 gik der rygter om et angreb af de kejservenlige ghibellinske tropper på Orvieto, hvor Urban IV opholdt sig. Han foretrak derfor at rejse videre mod Perugia, hvor han døde den 2. Oktober samme år. Han ligger begravet i domkirken i denne by. Han blev efterfulgt af Pave Clemens IV.

Urban IV var den pave, der indførte festen for "Corpus Domini", selvom den først blev helt officiel efter koncilet i Wien i 1311.


- Læs mere om begivenhederne i Pave Urban IV's liv -

Litteratur om Pave Urban IV:
Caporilli, Memmo: I Papi, I Concili Ecumenici, I Giubilei, Anni Santi: storia e immagini. Trento, Euroedit, 6.edizione, 1999.
- side 55.
Rendina, Claudio: I Papi, storia e segreti. Newton Compton editori, 5.ed., 1990.
- side 469ff.
Amicale Généalogie: Le Pape Urbain IV.
Catholic Encyclopedia: Pope Urban IV.
Christ's Faithful People: Urban IV.
The Cardinals of the Holy Roman Church: Consistories of the XIII Century.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Bøger/links om Rom
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.4.2005 og sidst opdateret d. 25.6.2011