ANNAS ROM GUIDE
Francesca Pompilia Comparini
1680-1698

Francesca Camilla Vittoria Angela Pompilia Comparini var en ung romersk kvinde, som i 1698 blev stukket ihjel af sin meget ældre ægtemand, Grev Guido Franceschini, som hun var løbet bort fra, fordi han mishandlede hende og truede hende.

Pompilia var født i Rom den 17. Juli 1680 og voksede op i sine forældres hus i Via Vittoria tæt på Via del Corso og havde der en lykkelig barndom, indtil hun som kun 13-årig i 1693 blev gift med den aretinske adelsmand Guido Franceschini og sammen med sine forældre flyttede til ægtemandens hus i Arezzo.

Her blev hendes liv langsomt til et helvede, hendes forældre kunne ikke holde dertil og rejste tilbage til Rom, mens Pompilia i endnu nogle år holdt ud, inden hun i 1697 besluttede sig til at flygte fra de frygtelige forhold, hun levede under.

Hun overtalte en ung bekendt, "onde tunger" kaldte ham hendes elsker, til at ledsage sig på flugten og rejsen med vogn til Rom, men kort før de nåede hertil, blev de fundet af ægtemanden, som havde forfulgt dem til hest. De blev arresteret og efter en retssag dømt til ophold i klostre.

Pompilia opholdt sig derpå en tid i et kloster i Via della Lungara, Il Conservatorio di Santa Croce della Penitenza, kaldet "Le Scalette", men da det viste sig, at hun var gravid, fik hun love at tage ophold hos sine forædre i Via Vittoria. Her fødte hun kort før julen 1697 et drengebarn, som blev døbt Gaetano og straks fjernet fra huset og anbragt hos en amme. Dette skete blandt andet for ikke at irritere Guido Franceschini, der enten kunne gøre krav på barnet som sin søn eller ophidses ved tanken om, at hans hustru ikke blot var flygtet, men også havde gjort ham til hanrej.

Og det var dette sidste, der skete, for den 2. januar 1698, troppede han sammen med 4 hjælpere op i huset i Via Vittoria, hvor både Pompilia og hendes forældre blev dræbt af voldsomme og gentagne knivstik.

Medens forældrene var blevet frygteligt skamferede og døde meget hurtigt, overlevede Pompilia i nogle dage under meget store lidelser, inden hun udåndede den 6. januar. Hendes mordere blev fanget og stillet for retten og de blev alle henrettet for den frygtelige forbrydelse.

Hvad der blev af Pompilia's lille søn, vides ikke, men dramaet findes beskrevet i dokumenter fra retssagen, som kort efter blev samlet i en lille bog, som den engelske digter Robert Browning i 1860 opdagede på et marked i Firenze. Det er den såkaldte "Old Yellow Book", som ligger til grund for det lange, dramatiske digt, som Browning arbejdede på i årene derefter og udsendte i 1868-1869 under titlen The Ring and the Book.

Litteratur om Pompilia Comparini:
The Old Yellow Book. Supplementary volume to "The Ring and the Book" Translated and edited by Charles W. Hofrll.. London, published by J.M.Dent & Sons, and i New York by E.P.Dutton. Everyman's Library, edited by Ernest Rhys.
Parker, Derek: Roman Murder Mystery. The true story of Pompilia. Gloucestershire, Sutton, 2001.
Browning, Robert: The Ring and the Book. (f.eks. Everyman, J.M.Dent, 1911).


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.6.2006 og sidst ajourført d. 8.7.2006